تاریخ انتشار:1395/10/18
اسرار نظام چیست؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اخیرا دادستان محترم تهران اعلام داشتند که حدود70 تن بعنوان متهمان امنیتی درزندان ها هستند که عموما اقدام به جاسوسی نموده واسرار نظام را بدیگران منتقل میکرده اند ویا اینکه یک روحانی شناخته شده بدلیل افشای اسرار نظام محکومیت بالائی گرفته است.

اسرار نظام چیست؟ من از طبقه بندی اسناد آگاهی ندارم و همین اندازه میدانم که حتما در هرفرد یا گروه یا یک نظام اسراری وجوددارد ازجمله اسرار نظامی اما در این امر میتوان با گذاشتن محدودیت در انتشار اخبار میزان اطلاعات سری را افزود و در نتیجه علاوه براینکه مردم از اطلاعات موجود بی خبر میشوند بسیاری هم تحت همین عنوان متهم وروانه زندان میگردند. بیاد دارم که رئیس محترم قوه قضائیه در مقطعی ازاینکه تعداد عناوین جرم زیاد شده است انتقاد کردند وقرار شد که با بررسی بخشی ازآنها حذف گردد ازجمله اعتیاد بود که برطرف شد در قضیه اسرار نظام هم نباید دایره آن افزوده شود تا پرونده ها افزون گردد .اخیرا دولت آقای پوتین با تاسیس خبرگزاری روسیه امروز واعلام اخبار آن کشور هم مردم را درجریان امور قرار میدهد وهم کشوررا از دشمنان خارجی وداخلی مصون میدارد . ما نیز باید همین کاررا بکنیم اطلاعات غیر نظامی وحتی مواردی از نظامی را برای مردم اعلام کنیم تا هم مردم آگاه باشند وبسراغ رسانه بیگانه نروند وهم مساله جاسوسی تقلیل پیدا میکند واین همه افراد تحت عنوان جاسوس وافشای اسرار بزندان نمی افتند . مگر محرم تر از ملت کسی هست؟ که دستگاه امنیتی ازآنان دریغ دارند .بیائیم دایره جرائم را کمتر کنیم وبرفرهنگ عمومی مردم توجه بیشتری بنمائیم.در خصوص اهانت به شخصیت ها نیز باید تحمل خودرا بالا بریم واین امر وسیله ای برای تهدید وارعاب دیگران نشود.