تاریخ انتشار:1395/10/16
آیا دشمن اصلی فضای مجازی است؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

بقول بزرگی در جامعه ما هرکس علت اشکال خرابی هارا در دیگران می جوید وعملا خودرا مبری میکند .اخیرا باب شده است که فضای مجازی را زیر سوال میبرند چرا که لااقل این متهم قادر نیست ازخود دفاع کند وخیال منتقدان راحت است. اما آیا بهتر نیست که یک سوزن هم بخودمان بزنیم . من پدر ومادر برای فرزندان خود چه کرده ایم؟ آیا بیاد میاورید که گذشتگان ما چه صادقانه خدمت میکرده اند؟ آیا من روحانی از خود پرسیده ام که چه کاری برای کشورم کرده ام؟ چقدر از امکانات دولتی وبیت المال بهره میبرم؟ آیا درقبال این بهره ها کاری برای ملتم کرده ام؟ من مسوول ویا بهره مند از رانت های دولتی وبیت المال چه نقشی در خدمت بمردم داشته ام؟ شاید اگر کمی به این موارد بیاندیشیم احتمالا علت را در خودمان پیدا کنیم و گناه را از دیگران ندانیم . همانگونه که انسان خوب وجوددارد انسان بد هم وجوددارد روحانی خوب وبد ومسوول خوب وبد ولذا فضای مجازی هم مفید است وهم مضر .بجای بستن ومحدود کردن فضا بیائیم درآن خوبیهارا تقسیم کنیم . وقتی سرگرم منافع خویشیم دیگران کار خودرا میکنند وگناه از ماست که بی خیال بوده ایم .دشمن اصلی فضا ی حقیقی یا مجازی نیست دشمن خود ما هستیم که در جائیکه نباید سکوت کنیم کردیم ودر جائیکه باید سکوت میکردیم نکردیم .اینک ثمره کاشت خودرا درو می کنیم.