تاریخ انتشار:1395/10/15
همه خروس جنگی شده اند!؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

برخورد رئیس جمهور با قوه قضائیه وارد فاز های خطرناکی شده است ونشان از یک بیماری سیستمی است. برخی معتقدند که اینها هیاهوی پیش از انتخابات است و تلاش گرو ه ها براین است که رئیس جمهور خودرا به صحنه بیاورند . برخی هم براساس نظر رهبری در مورد عوامل نفوذ در سیستم براین باورند که این عوامل بویژه ازگروه حجتیه تلاش دارند تا قوارا بجان هم بیاندازند تا بتوانند ماهی خودرا ازآب گل آلود بگیرند وآن تضعیف نظام . بنده کاری به این امر ندارم که علت این اختلاف یک بازی سیاسی درونی است یا بیرونی اما فکر میکنم یک راه حل میتواند هم مردم را آرام کند وهم دشمن را ناامید وآن این استکه قوه قضائیه وآقای رئیس جمهور هریک پاسخ سوالات طرف دیگررا به مردم اعلام کنند .اگر مردم آگاه شوند هم دشمن به هدف خود نمیرسد وهم انتخابات درمسیر درستی پیش خواهد رفت . یا علی مدد قوه قضائیه به سوالات رئیس جمهور پاسخ دهد ورئیس جمهور هم به پرسشهای آن قوه .پاسخ بملت ایران .اگر سوالات را یادشان نمیاید بنده میتوانم مرتب آنهارا بنویسم

رئیس جمهور:

حق مردم است که بدانند اموالشان چگونه و توسط چه کسانی در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟

 شنیدم که رییس‌جمهور نوشته‌اند حساب‌های قوه قضاییه باید شفاف شود؛ به همه کسانی که دانسته این حرف را می‌زنند می گویم این حسابها کاملا شفاف است /اگر راست می‌گویید چرا برای اعلام منابع انتخاباتی تان شرط می‌گذارید؟ / قطعاً بالاتر از 20 میلیارد برای ستاد انتخاباتی لازم است؛ بگویید این پول از کجا آمده است؟

دادستان کل کشور: حساب‌های قوه‌قضاییه وجوه دولتی نیست که دولت بتواند حساب‌کشی کند/بعضی‌ها به تبعات حرف‌هایشان توجه ندارند