دربرابر اقدامات آمریکا چه باید کرد؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

قضیه برجام بزرگترین توفیق نظام ما دربرابر جامعه جهانی (سازمان ملل- اتحادیه اروپاوآژانی اتمی)بود که از یک فاجعه بزرگ جلوگیری نمود. اینک ما درجامعه جهانی فرصت خیلی کارهارا داریم والبته میتوانیم روی پای خود بایستیم. اما گهگاه دولت آمریکا تصمیماتی علیه ملت ما میگیرد ما درقبال آن چه کنیم؟ اول اینکه چون روابط ما با آمریما قطع است ودشمنانه نباید توقع داشت که دشمن بما لبخند بزند .مثلا ما بگوئیم مرگ برآمریکا آنها بیایند تشکر کنند ویا ما پاروی پرچم آنها بگذاریم آنها بیایند پای مارا ببوسند خیر کلوخ انداز را پاداش سنگ است . اما هر اقدامی که آمریکا علیه ما بکند ما هر کاری میتوانیم بکنیم الا اینکه خلاف مقررات جهانی عمل کنیم چرا که آنان مانند گذشته بدنبال این هستند که مارا درگیر یک تصمیم جهانی کنند . باید مواظب بود دچار احساسات نشویم ونیازی به تهدید هم نیست .بجای تهدید اساسا توجه نکنیم وکار خودرا بکنیم البته منظور سازندگی درداخل نه اینکه دست به خرابکاری بزنیم .تا عقل هست همه چیز درست پیش میرود. بیخردی هرگز مباد