تاریخ انتشار:0000/00/00
خبر خوش
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

 بنام خدا

 

پیشاپیش میلاد مبارک پیامبر رحمت وامام جعفرصادق را به تمامی خداپرستان جهان ومسلمانان گیتی وهمچنین ملت شریف ایران تبریک میگویم.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

خبر خوش

اولین ثمره مقاومت ملت ایران دربرابر نظریه خلاف منطق وعقل نظارت استصوابی در شرف ظهور است زیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول بررسی سیاست کلی نظام در امر انتخابات شده است واین اقدام جز با موافقت ضمنی مقام معظم رهبری امکان پذیر نبوده است بهر حال پس از20سال تحمل ملت ایران انشاء الله در اتیه نزدیک شاهد حضورفراگیر مردم شریف  ایران در انتخابات اینده خواهیم بود البته تاتصویب نهائی این سیاست وپیگیری قانون اجرائی آن ملت ایران لحظه به لحظه پیگیر نظرات نمایندگان خودوشخصیتهای مختلف در حمایت یا مخالفت انان با طرح جدید خواهند بود.


 

مساله حذف نظارت استصوابی از چنان اهمیتی برخوردار است که هر گز نباید از ان غافل شد ومدام باید انرا پیگیری نمود چرا؟

شورای نگهبان  حافظ قانون اساسی است وقانون اساسی از دو پیکره مهم اسلامیت وجمهوریت تشکیل شده که بخش اول ان برعهده فقهاء شورا وبخش دوم با تمامی اعضای انست درمورد اسلامیت نظام صحبتی نیست چرا که فقهای شورای نگهبان نمایندگان مراجع تقلیدند که حکم انان بوسیله رهبری صادر میشود وچه کسی شایسته تر از نمایندگان مراجع برای حفاظت از اسلامیت نظام وجود دارد؟

 صحبت برسر حمهوریت نظام است یعنی سلامت نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی وریاست جمهوری است مهم انتخاب حقوقدانان  ان شوراست که توسط رئیس قوه قضائیه (شخص بی طرف) به مجلس شورای اسلامی معرفی میشود اگر نمایندگان مردم نمایندکان واقعی باشند در انتخاب این افراد دقت کافی خواهند نمود وافرادی بی طرف وشجاع را راهی شورای نگهبان مینمایند مشاهده میفرمائید که کلید کار در دست نمایندگان مردم است حال چنانچه ان شورا برای انتخابات فیلتر قرار دهد همان آشی پخته میشود که در طول 20 سال گذشته انرا بزحمت خورده ایم پس تنها راه حفاظت از جمهوریت نظام حفظ سلامت انتخابات با حذف نظارت استصوابی است و حل این مشکل برعهده نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت نظام است ببینینم وتعریف کنیم.

 


 

پیش از این نیز در این باره سخن گفته ام بهترین راه برای حل مشکل جاری کشور حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان در امر انتخابات است این تفسیر شوراهم خلاف قانون اساسی بوده وهم عقل ومنطق انرا نمی پذیرد علاوه بر آن تجارب 20 سال گذشته بهترین ازمون برای اشتباه بودن این تصمیم شورای نگهبان بوده است این تصمیم میتواند در مجمع تشخیص  مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی ملغی اعلام گردد ومردم شاهد خواهند بود تا ببینند که چه کسانی با حقوق انان بازی میکنند تادر انتخابات بعدی تصمیم لازم بگیرند.