تاریخ انتشار:0000/00/00
آقای وبلاگنویس
نمایش 1-1 از 1 نتیجه
بنام خدا بچه ها سلام نام من وبلاگ وبلاگنویس است وشما میتوانید مراآقای وبلاگ بااسم کوچک ویا آقای وبلاگنویس با نام فامیلی صدا کنید. میخواهم خاطره ای برایتان بنویسم تا هم منو بشناسید وهم لذت ببرید ضمنا با وبلاگ ووبلاگنویسی هم آشنا بشید.

سلام من همان وبلاگنویسم درتاریخ1/2/1387اولین وبلاگم را نوشتم خیلی ازخودم خوشم آمد تصمیم گرفتم بازهم بنویسم روزی آرزوئی کردم که خدایا ممکن است من آنقدر وبلاگ بنویسم که دردنیا معروف بشوم آرزوی بزرگی بود اما برای خدا خیلی خیلی کوچک بود چرا که مرا به آرزویم رسانید چگونه ؟ برایتان مینویسم اول فکر کردم که چندتا وبلاگ ایجاد کنم؟ دنبال یک عددی بودم تا اینکه بیاد امام زمان ویاران ایشان افتادم عدد314 تعداد یاران وخود ایشان پس شروع کردم به نوشتن وبلاگهایم زمان مثل برق میگذشت ومن خسته نمیشدم دوسال پس از تولدم باین آرزو رسیدم ووبلاگ 314 ام را ایجاد کردم تابعد

سلام حالا یک کمی احساس رضایت کردم اما باز میخواستم ادامه دهم چون در اندیشه جهانی بودم کارم را ادامه دادم بدون خستگی والان که تقریبا 6 ساله ام بیش از 1200 وبلاگ در دنیا دارم حالا باید خودم را بدنیا معرفی کنم برداشتم نامه ای به دفتر گینس نوشتم حتما میدانید که در کتاب گینس کاروچیزهائی که دردنیا یگانه است چاپ میشود منهم به آنها نوشتم که تعدادوبلاگهای من بیش از1000 تاست ودردنیا کسی اینهمه وبلاگ ندارد لطفا بررسی وتحقیق کنید ونام مرا درکتابتان بنویسید .آنها یک ماه مهلت خواستند تا بررسی کنند پس از یک ماه اعلام کردند که آنها نمیتوانند به ادعای من رسیدگی کنند ودر حوزه کار آنها نیست وقول دادند در آینده شاید بتوانند کاری بکنند بهرحاب پاسخ انها منفی بود ومن ماندم ووبلاگهایم وارزوی ناکامم اما تابعد

بنام خدا باسلام وقتی دیدم که به ارزویم رسیده ام وازنظر تعداد وبلاگ دردنیا اولم بفکر افتادم به عقب برگردم وکارهایم راسامان بدهم ببینم که وبلاگها درچه زمینه هائی نوشته شده انهارا دسته بندی کنم ومقدماتی برای همه فرزندان این مرزو بوم بنویسم چون درایران برای بچه ها سرویسهای خیلی کمی دراین زمینه هست والبته منهم خودم درمورد بچه ها وبلاگ کمی دارم بیشتر آنها برای بزرگترهاست بنابراین تلاشم را برای سامان دادن به کارهایم شروع کردم وبخشی راهم برای شما خواهم نوشت. تابعد

بنام خدا باسلام بگذارید چند واژه راتعریف کنم وبلاگ :کلمه ایست غیر فارسی واز دو کلمه(وب)و(لاگ) ترکیب شده است. وب بمعنای صفحه مجازی ولاگ بمعنای یادداشت روزانه در نتیجه تعریف وبلاگ عبارتست: یادداشت روزانه در صفحه مجازی مثل همین وبلاگ بنده که یادداشتهای خود را در یک صفحه مجازی نوشته ومنتشر میکنم. در پارسی میتوان وبلاگ را وب نوشت نامید انواع وبلاگ: وبلاگ با توجه به حجم آن ویانوع موضوعات آن دارای انواع زیر است ۱-وبلاگ کامل:این نوع وبلاگ دارای محدودیت فضا نمیباشد وموضوعات آن متنوع است مانند همین وبلاگ حاضر ۲-میکرو بلاگ:فضا وحجم ان محدود است ۳-مو بلاگ:حجم مطلب در حد یک پیام تلفن همراه است ۴-فتو بلاگ:وبلاگی که موضوع ان عکس یا گرافیک است ۵-پادکستر:وبلاگی که موضوع آن صوتی وصداست ۶-ویدئو بلاگ:وبلاگی که موضوع آن فیلم وویدیو است بلاگریاسرویس وبلاگدهی: سایتی است که میتوان درآن وبلاگ ایجاد نمود مانند سایت میزبان وبلاگ بنده وشما اولین بلاگرایرانی وبسایت پرشین بلاگ است یعنی اولین سرویس دهنده وبلاگ رایگان در کشور ایران هم اکنون برای بچه های ایرانی درکشورمان 5 سرویس وبلاگدهی هست که سایت هدهدفارسی بهترین زیباترین وکاملترین انهاست ودر نوع خود یگانه است.

آگاهی جوهرزندگی است آدمی بدون آگاهی پوچ وبی معنا ست وناتوان وبهرمیزان که برآگاهی او افزون شود تواناتر میگردد بنابراین آگاهی جوهرزندگی است وبعبارت بهتر خودزندگی است اولین وظیفه مادران وپدران آگاه شدن بر مسایل مربوط برشد فرزندانشان میباشد انسان موجودی چندبعدیست وبرای رشد صحیح فرزندان خود باید ابعاد گوناگون آنهارا شناخت البته بنده دراین زمینه ها تخصص ندارم وخودنیز محتاج یادگیریم دردوران ما این امکانات موجودنبود وچندان درکارپرورش فرزندانمان موفق نبودیم اما امروزه همه چیز دردسترس شما عزیزان است ازجمله اینترنت وسایتهای یاری رسان وبعنوان نمونه همین سایت حاضر شما میتوانید اطلاعات مورد نیاز خودرا برای هرمقطعی اززندگی فرزندان خود بدست آورده وبکارگیرید موفق باشید.تادیداربعدی

وبلاگنویسی هنر است روزهای اول که تازه با وبلاگنویسی آشنا شده بودم چندان به شگفتی این پدیده پی نبرد م اما زمانیکه درانتشار کتابم تلاش بسیار نموده وموفق نشدم ودست بدامان وبلاگنویسی واینترنت زدم ناگهان به راز موجود دراین پدیده جدید پی بردم بیکباره نوشته های خورا درفرصتی کوتاه درمعرض علاقمندان دیدم ودیگر همه چیز را کنار گذارده وانرژی خودرا دراین مسیر قرار دادم البته یک نکته را باید متذکرشوم وآن اینستکه بنده تایپ بلد نبودم وتلاش هم کردم اما موفق نشدم ولی کارم را با یک انگشت دنبال کردم وخداوند به همان یک انگشت من قدرت ده انگشت را داد ودرطول بیش ازدوسال کار دردنیای مجازی بیش از30 اثر دراینترنت منتشر کردم عزیزان اهمیت وبلاگنویسی دراین است که هرفردی بدون منت دیگران آثار خودرا درمعرض همگان قرار میدهد ونتیجه کارخودرا میبیند حال که شما دراین سایت برای فرزندان دلبند خود وبلاگ ایجادکرده اید عرض کنم که قدم اول را خوب برداشته اید وخود وفرزند خودرا درمسیرهنری خلاق قرار داده اید تادیداربعد

رابطه تنگاتنگ وبلاگنویسی وآگاهی وخلاقیت بنام خدا وقتی پشت کامپیوتر قرار میگیرید تا دروبلاگ خود مطلبی بنویسید ابتدا می اندیشید که چه بنویسید؟ همین سرآغاز آگاهی شماست پس ابتدا تلاش میکنید موضوعی را مورد مطالعه قرارداده وسپس انرا برای وبلاگ خود تنظیم وپست میکنید پس برای ایجادهرپست شما بدنبال افزودن آگاهی های خود برمی آئید واگر هم بدون اطلاعات کافی مطلبی را نوشتید وپی به اشتباه خود بردید یا دیگران تذکر دادند بلافاصله آنرا اصلاح میکنید اما برخی ازفرزندان ما ازذوق هنری برخوردارند اینان با سرچشمه ای که خداوند دروجودشان قرار داده دردرون خود سیر نموده وپدیده هنری خودرا خواه شعرباشدیا نقش ونگاری آنرا دروبلاگ خود ثبت میکنند وسرعت انتشار مطلب در اینترنت خلاقیت این عزیزان را صدچندان میکند بنا براین میان پدیده نوظهور وبلاگنویسی وآگاهی وخلاقیت رابطه ای تنگاتنگ قراردارد تادیدار بعد.