پیوندها

معرفی نویسنده

من: محمد علي به آبادي بازنشسته بانک مرکزی و مولف کتابهای:

1-بیست سال قانونگذاری در ایران

2- آشنائی جامع با قران کریم

3- پرسش و پاسخ درباره هزار نكته قرآني

4- بلاگرها

پست الکترونیک

مساله روز

به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک


The biggest network on blogging in the world

پایگاه جامع آشنائی باقران کریم علوم اسلامی واینترنت

پروژه نماد سازی از حضرت صاحب ویاران ایشان در دنیای مجازی

سایت کتاب هدایت درمرکز دایره و313وبلاگ درپیرامون آن بعنوان نمادی ازآن حضرت و  یاران  ایشان در حکومت جهانی

http://behabadi.ir

http://behabady.ir

2016-04-21 04:18:34
 

تحریک دشمن خردمندانه نیست!

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا
دشمنان نظام اسلامی سلطه جهانی واذناب آن است ودر اینکه باید حواسمان جمع باشد تا دردام دشمن نیفتیم کاملا درست است وهمیشه باید هشیار باشیم. اما شناخت دشمن وهشیاری امری است وتحریک دشمن امر دیگری .اگر ما بر دشمنی دشمن خود آگاهیم باید خودرا مسلح به سلاح لازم بنمائیم سلاح علم ونظامی ولی نباید کاری کنیم که دشمن وارد اقدام عملی شود این امری خطرناک وهزینه دار است ومعلوم نیست که در صورت ورود به برخورد نظامی یا اقتصادی بتوان ازآن راحت بیرون آمد.

میگویند در جنگل پلنگی بدون دلیل گرسنگی به آهوئی حمله کرد وآنرا پاره نمود حیوانات براو خورده گرفتند که چرا چنین کردی؟ گفت من کاری به اونداشتم مشغول استراحت بودم از اینجا رد میشد مدام بمن نگاه میکرد وبسوی من حرکت میکرد گویا قصد حمله داشت دیگر تحمل نکردم ودریدمش. آری گاه با اعمال تحریک آمیز میتوانیم دشمن را وادار به عملی کنیم که برایمان زیان آور است .شوروی سابق در کنار آمریکا اقدام به نصب پرتاب موشک نمود آمریکا بمحض آگاهی اولتیماتوم داد وشوروی ها فهمیدند که یک من ماست چقدر کره دارد؟ وبساطشان را برچیدند که بسیار منطقی وخردمندانه عمل کردند والا همان بلائی برسرش میامد که برهیروشیما رفت.گاهی اوقات نباید دشمن بودن دشمن را برخ کشید این از عقلانیت آدمی است . وقتی از کنار دیوانه ای رد میشویم نباید درچشمان او بنگریم سریع عبور کنیم چون اقدام دیوانه ثمری برای ما ندارد. ضمنا ایجاد تحریکات دال برشجاعت نیست . شجاع کسی است که برای روز مبادا ابزار لازم تعبیه میکند وقرار نیست این ابزارها مورد بهره برداری قرار گیرد حساب احتمالات را باید کرد.علاوه براین یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با دشمن ساختن کشور است اما چون این امر دشوار است ما تنها به شعار دشمن شکن میپردازیم که هزینه ای دربر ندارد ویا مدتی مردم بدان سرگرم میشوند .
   

دوقطبی بودن دردرون وجود ماست

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا
صحنه انتخابات در کشورما خواسته های درونی ملت مارا نشان میدهد اما دقیقتر ازآن انتخاباتی است که دردرون آن انتخابات روی میدهد وآن انتخاب روسای دومجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری است . اگر چه در قانون اساسی این دو در طول یکدیگر قرار دارند اما بنوعی بیانگر خواسته های پنهان وجودی مردم ماست.
اینکه این امر مسبوق به تاریخ دیرین ماست ویا اینکه پس از پایان دفاع مقدس روی داده امری دیگر است اما میتوان خواسته مردم مارا در نمادهای آنان مشاهده نمود. مردم ما درامر دنیایشان سخت پی گیرند ودرامر آخرتشان نیز چنین اند ولذا در امور دینی سنتی عمل میکنند ودر امور دنیائی طالب ارتباط با جهانند وزندگی مرفه .بنابراین برای آخرت خود مجلسی را برمیگزینند که ریاست آن با آیت الله جنتی است اما برای امور دنیائی خود مجلسی را انتخاب میکنند که رئیسش آقای دکتر لاریجانی است . اولی از روحانیون سنتی ودومی از چهره های متمایل به اصلاح طلب . اولی طالب رهبری سنتی ودومی طالب رئیس جمهوری اهل مدارا
اگر رهبران پنهان این مسوولان را بیابیم نماد مردم ما روشنتر میشود در اولی آیت الله مصباح یزدی وآیت الله یزدی هستند ودردومی آقای سید محمد خاتمی آقای دکترعارف .بنابراین نماد دنیائی وآخرتی مردم ما بدینگونه است:
خاتمی عارف روحانی و لاریجانی- مصباح یزدی یزدی جنتی ورهبری
این دوقطبی بودن در عمل خساراتی به کشور میزند .باید مردم ازدوگانگی به وحدت دردرون برسند واگر طالب دنیایند دنیای خودرا درآخرت خویش بخواهند واگر طالب آخرتند باید خواسته خودرا ازمسیر دنیا پی بگیرند .این دو هردو ازیک جنسند ونمیتوان زیرکی نمود وهردورا با دوسبک خاص طلب نمود .دردنیای غرب با جدائی دین وسیاست جامعه مشکل خودرا حل کرده اند.آیا ما میتوانیم به یک قطبی برسیم بدون اینکه شیوه غرب را پی بگیریم؟   

مسوولیتهای مجلس خبرگان رهبری

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا
بجز تنظیم قانون خبرگان وآئین نامه داخلی مجلس تنها وظیفه این مجلس رسیدگی به امور رهبری است اعم از انتخاب رهبر یا عزل آن در موادری که شروط رهبری از میان برود وشیوه رسیدگی به این امور .بنابراین مجلس خبرگان رهبری تنها در امر رهبر ورهبری مسوولیت دارد . این مجلس نه درامور اجرائی ونه تقنینی ونه قضائی حق دخالت ندارد. البته ممکن است مجلس توصیه هائی به نهادهای کشور بنماید اما جنبه الزامی ندارد .در اجرای این مسوولیت بزرگ هدف تقویت اسلام ازطریق انتخاب رهبری شایسته است تا در ادامه وظایف رهبری انتصاب های مناسب برای فقهای شورای نگهبان ومسوولیت مهم ریاست قوه قضائیه انجام شود .چه اسلامیت نظام بطور جدی مرتبط با فقهای شورای نگهبان وریاست قوه مهم قضائیه است .ضمنا کسانیکه در باره نهاد رهبری ومجموعه تحت آن نهاد شکایتی یا نقدی داشته باشند میتوانند باین مجلس ویا نمایندگان خود درمجلس خبرگان مراجعه کنند.   

تکلیف ملت پاکستان چه می شود؟

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا
دولت آمریکا در تحرکات اخیر خود رهبر طالبان پاکستان را در مرز بلوچستان از طریق پهباد بقتل رسانید .اینکه اقدام آمریکا خوب بوده یا بد مورد نظر بنده نیست. واینکه آیا اقدام آمریکا اولین وآخرین بار خواهد بود پاسخش این است که برای بار اول رهبر القاعده در همین منطقه کشته شد وباز هم این امر تکرار خواهدشد. اما ملت پاکستان چه گناهی کرده است که باید مرکز تجمع تروریستهای اسلامی باشد؟البته مورد نظر بنده آن بخش ازمردم پاکستان است که خواهان مبارزه با اینگونه عناصر در کشورشان هستند خصوصا مردم شیعه پاکستان! پاکستان از همان آغاز تاسیس مرکز پرورش اسلام وهابی بوده وهم اینک سردمداران وارتش آن از کمکهای فراوان دولت سعودی برخوردارند . بنظر بنده شیعیان پاکستان مظلومترین بخش مردم آن سرزمین است وجا دارد که تصمیم بگیرند وبه ایران اسلامی مهاجرت کنند ودولت جمهوری اسلامی پذیرای آنان باشد چه هم نیاز به جمعیت دارد وهم خدمتی به مظلوم است.پاکستان نه مزار امامان معصوم است ونه امامزاده معتبری درآنجاست .پس برای چه توقف کرده اند؟ یا علی مدد بیایند بکشور ما ودر امنیت زندگی کنند وبگذارند دیگر مردم پاکستان با همان دلارهای اهدائی و بمب های بی خاصیت خود آنقدر ادامه دهند تا سر انجام سرشان بسنگ خورده وتصمیم بگیرند تا ریشه وهابیت رااز سرزمین پاکان بیرون کنند والا شایسته همان گروه هائی هستند که هرچند بار رهبر یکی ازآنها بدست آمریکا کشته میشود.ضمنا دولت ایران نیز حواسش جمع باشد که دیگر به خانواده این گروهها اجازه حضور درایران را ندهد مانند القاعده وگروه حکمتیار وظاهرا این مورد اخیر که دولت پاکستان ادعا نموده وایران آنرا رد کرده است.   

قانونمداری مجلس خبرگان رهبری

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

با الطاف بیکران الهی مجلس خبرگان رهبری تشکیل شد .در اولین جلسه آن هیات رئیسه آن مجلس برگزیده شدند .آنچه از ترکیب هیات یادشده بر میاید اینستکه آیت الله جنتی که در انتخابات خبرگان آخرین فرد برگزیده درلیست تهران بود با رای بالا ریاست مجلس خبرگان را برعهده گرفتند .ممکن است این امر شگفت انگیز باشد اما واقعیتی است که حتما باید بدان توجه نمود .نمایندگان مجلس خبرگان منتخب ملت ایران اند واگر چه برخی از چهره های سرشناس همچون استاد آیت الله مصباح یزدی بدان راه نیافت اما همچنان سایه ایشان برمجلس مستولی است. و انتخاب ایت الله جنتی خود بهترین دلیل براین تحلیل است. بنابراین ملت ایران با انتخاب خود بنوعی شیوه مدیریتی گذشته مجلس را تائید کردند والبته این امر بیشتر درباره حفظ دین واحکام الهی است تا امور دنیوی . ضمن تبریک به مجلس خبرگان تذکر این نکته نیز ضروری است که این مجلس وهمه نهادهای نظام برخاسته از انتخاب مردم وقانون اساسی است وتنها دراین چارچوب است که میتوان بوظایف قانونی عمل کرد. فرای قانون وتعریف های جدیدی از امور در کشور که با قانون اساسی سنخیت ندارد در چارچوب صلاحیت نهادها نیست وهمانگونه که رهبری نیز بارها فرموده اند فصل الخطاب وملاک قانون است نه برداشتهای شخصی وعلائق گروهی.
   

معقول ثالث یا زیر زیر پوست شهر

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا
پوست شهررا همه می شناسند اگر به دکه های روزنامه فروشی نگاه کنید مردمانی از کنارش میگذرند وتنها بخرید سیگار یا تنقل دیگری میپردازند .نه آنکه به روزنامه ها بی علاقه باشند واز مطبوعات یا رکن چهارم مشروطیت فراری باشند بلکه بعلت نظارت برمطبوعات مطلب جدی درآنها مشاهده نمیشود واطلاعات مردم از روزنامه ها وصدا وسیما بیشتر است .
زیر پوست شهر دنیای مجازی است در آنجا هنوز نظارت کامل برقرار نشده است ومردم میتوانند با خیال راحت در منزل در بستر گرم خود سایتهارا بازدید کرده وبه آگاهی های خود بیافزایند. اخیرا در این ایام مبارک وعیدی وخبرهای دست اول نظارت بر زیر پوست شهر هم سنگین شد ودیگر حتی نمی توانستیم به سایت مثلا یک مرجع دینی هم مراجعه کنیم چون باز نمیشد . زیر پوست شهر هم قرق شد ومردم سرگردان دچار هزینه ها شدند تا مشکل اطلاعات را حل کنند .
زیر زیر پوست شهر جائی است که مدتی است افتتاح شده است وآن دنیای فیلتر شکن هاست که دسترسی بدانها نیز خود مشکل آفرین است وهزینه ها دربر دارد .میگویند آگاهی جوهرزندگی است واگر این است باید هزینه داد . باید دید زیر زیر پوست شهر بکجا خواهد انجامید
بیاد دارم در کلاس فلسفه از استاد پرسیدم معقول ثالث چیست؟ استاد نگاهی کرد وگفت این دیگر چیست؟ گفتم مگر معقول ثانی نداریم؟ پس حتما معقول ثالث هم وجوددارد .استاد کمی فکر کرد وگفت البته اگر بذهن شما رسیده پس حتما هست .
آیا زیر زیر پوست شهر همان معقول ثالث درجهان اطلاعات نیست؟

 
   

راه های فرار از انتخابات واقعی

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا
عصر کنونی عصر مرد م است وحضور مردم درصحنه تنها از طریق آزادی بیان وقلم وشرکت در انتخابات آزاد است . دولتها وقدرتمداران بخوبی به این حربه مردمی پی برده اند ودیگر راهی برای گریز ازآن ندارند چه متهم به دیکتاتوری واستبداد میشوند . بنابراین تلاش می کنند تا خودرا پشتیبان انتخابات قلمداد کنند اما ازدرون انتخابات را تهی نموده وبا نمایش صوری اقتدار خودرا نگاه دارند وبعبارتی نوعی ریاکاری در امر انتخابات انجام میشود
در برخی کشورها با تغییر در قانون اساسی میتوانند به این هدف برسند مثلا اخیرا در دو کشور همسایه ومسلمان یکی در صدد است که ریاست جمهوری را موروثی کند ولذا با یک همه پرسی خودرا تا 2020 در پست رئیس جمهور نگاه دارد تا زمان بلوغ فرزند ایشان وآنگاه ایشان وارد میدان رقابت ظاهری شده وقدرت حاکم کماکان دنبال شود. در دیگری هوای سلطنت وخلافت سابق بمشام رییس جمهور خوش آمده است ولذا با یارگیری وحذف مخالفان خود زمینه همه پرسی برای هدف خودرا فراهم میکند .اینها ترکیه وتاجیکستان همسایگان ماهستند . البته در کشوری مانند کره شمالی که اساسا انتخاباتی درمیان نیست رهبری حزب ورئیس جمهور نسلا بعد نسل امتداد یافته است.
در برخی از کشورها ازجمله ایران خودمان با تفسیر ویژه ای از قانون اساسی راه بر ورود نمایندگان مردم مسدود میگردد و بعبارتی آنان دست چین میشوند تا خدای نکرده مسیر خواسته مردم بمذاق مسند نشینان خوش نیاید
دنیای عجیبی است زمانی پادشاهی میداندار بود ومردم هیچ محسوب میشدند .وزمانی پادشاهی برچیده میشود وبا انتخاب مردم در لباس دیگری پدیدار میگردد. بار اول مردم هیچند وباردوم مردم وسیله اند.   

سرایت ویروس خودسری ازایران به عراق!

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

در سال اول انقلاب گروهی دانشجو تحت رهبری یک روحانی(خوئینی ها) سفارت آمریکارا بعنوان جاسوسخانه اشغال کردند.

چند سال قبل گروهی دانشجو برهبری یک روحانی سفارت انگلیس را اشغال واموال آنرا غارت کردند

سال گذشته تعدادی دانشجو برهبری یک روحانی که هم اینک دربازداشت است بسفارت ودفتر کنسولگری عربستان یورش برده وبه آتش کشیدند که موجب قطع روابط وحذف حج امسال شد.

حالا این ویروس خطرناک به عراق سرایت کرده وجوانانی تحت رهبری یک روحانی از منطقه سبز (ممنوعه) گذشته ومجلس عراق را بهم ریختند وظاهرا دومین حرکت یورش بار خودرا امروز انجام دادند.

اگر این حرکتها ازسوی رهبران دینی محکوم نشود مسلما این ویروس ادامه دار خواهد بود وهرجا که روی دهد نام ایران در کنارش ثبت میگردد.

بگذارید یک مورد را هم از لابلای تاریخ در بیاورم در یک صدسال پیش مردم آذربایجان به تحریک رهبران دینی به خاطر امری ناموسی به کنسولگری روسیه درآن زمان یورش بردند وکنسول روس را کشتند(گریبایدوف).

حمله هوادارن مقتدی صدر به منطقه سبز
   

امام مهدی پیام آور وحدت درجهان!

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

در آستانه زادروز مبارک امام عصر ع هستیم امامی که با حضورشان در زمان موعود همه مردم را درزیر پرچم حق بوحدت می رسانند. تمامی اختلافات در عصر ایشان مرتفع میگردد وتنها یک صدا از مردم جهان طنین انداز میگردد وآن عدالت ودوستی است. اینک که در آستانه تشکیل مجلس خبرگان رهبری وایجاد بنیان مرصوص هستیم واز طرف دیگر با تشکیل مجلس شورای اسلامی در همین ایام مبارک ندای وحدت در میان قوای مقننه ومجریه می شنویم جادارد که گذشته هارا به تاریخ بسپریم

اگر در گذشته بخشی ازمردم وسیاستمداران در بیان خواسته های خود اشتباه کردند ومسیر قانونی را طی نکردند وحرکت آنان به عنوان فتنه تلقی گردید . همین مردم در سه انتخابات اخیر ازطریق یک حرکت مدنی بخشی از مدیریت گذشته را در قوه مجریه وقنونگذاری وهمچنین در خبرگان رهبری کنار گذاشته واموررا بدست فرزندان دیگری واگذار نمودند . اینک جا دارد چشم خودرا برگذشته ببندیم وبا امید به آینده در مسیر عدالت گام برداریم وهمه اتهام های گذشته را برچینیم .چه اگر به امام عصر باور داریم ندای وحدت جهانی ایشان را می شنویم .از کینه ها دور شویم ودوستی هارا جایگزین کنیم .تا برخی کج اندیشان از فضای موجود ناشی از گذشته بهره برداری سوء نکنند . ایام مبارکی است فضای روحانی عصر مهدوی است .باارزش ترین اقدام در این فضا گذشت وصفای دل است .میلاد پر برکت امام زمان ع برهمه عدالت خواهان جهان مبارک باد.
   

اقدام وعمل سرلوحه کار دولت!

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

پس از موفقیت درامر برجام واعلام شعار اقدام وعمل برای امسال ازسوی رهبری دولت با واکنش هائی مواجه است:

یک:در داخل ازسوی مخالفان وبازماندگان از انتخاب مردم که اخیرا نیز برشدت حملات خود بردولت افزوده وتلاش میکنند تا فرصتی بدولت ندهند تا اقدام وعملی انجام شود شاید در انتخابات آینده موفق شوند سکان کشوررا بدست گیرند.اینان خود میدانند که چه کاشته اند ونتیجه آن همین محصولی است که می بینند اما برای فرار ازپاسخگوئی مدام بربی فرجامی برجام فریاد میزنند.

دو:آمریکا ودولت صهیونیستی وعربستان که در مساله برجام در مانده اند وتلاش میکنند با ایجاد موانع برای برنامه های دولت مشکلاتی فراهم کنند.

دولت جمهوری اسلامی نه تنها وقعی نباید به حملات مخالفان داخلی بدهدبلکه در مورد موانع خارجی نیز نگران نباشد.آنچه مهم است برطرف شدن تحریمات بین المللی بطور رسمی است واینکه دولتها تمایلی به همکاری نشان نمی دهند مساله دیگری است که به برجام ارتباطی ندارد .دولتها در طول سالهای گذشته با رفتاریکه برخی درداخل کردند اعتماد خودرا ازدست داده اند واز طرف دیگر صهیونیستها ووهابیون در پیشبرد برجام سنگ اندازی میکنند . دولت نیازی به هیچ دولت دیگری ندارد ونباید ناز آنهارا کشید .هر دولتی که مایل است قطع رابطه کند بسم الله. هر دولتی که مایل نیست ارتباط بانکی داشته باشد گورپدرش برود پی کارش .دولت باید برخود ومردم خود تکیه کند وبا اقتصادی سالم کار مملکت را پیش برد . ممکن است دیرتر راه رشد را طی کنیم اما بهتر است که نوکر دیگری نباشیم . قطعا روزی پشیمان خواهند شد وبسراغمان می آیند. مردم ما آمادگی هر گونه همکاری را دارندو ازاین طریق راه مخالفان لجوج ونا آگاه را نیز سد میکنند.
   

هردم از این باغ بری میرسد!

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

اخیرا سخنرانی ها وانعکاس آنها دررسانه های زنجیره ای در جهت تخفیف ارزش برجام وکار شکنی های آمریکا در حل مشکلات پولی وبانکی نقل محافل گروه باز مانده از انتخابات شده است .البته مدتی این امر تعطیل بود اما شاید بخاطر آغاز بکار دومجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری مساله نقد برجام دوباره نبش قبر گردیده است. اما ازآنجا که این گروه ادعایش بی پایه است وبا تبلیغات میخواهد کارش را پیش برد از آثار سوء حرکت خود غافل است. برجام امری تمام شده است چه دیگر هیچ تهدیدی از سوی آژانس بین المللی اتمی وسازمان ملل واتحادیه اروپائی علیه کشورمان وجودندارد وتمامی تحریم ها برداشته شده است .آنچه میماند مشکلاتی است که آمریکا برایمان ایجاد کرده است وما طبق دستور حق نداشتیم در باره حل مشکلاتمان با آمریکا مذاکره کنیم وتازه آغاز راه است . اگر بدترین رئیس جمهور هم درآمریکا برسر کارآید دیگر قادر نیست برجام را برچیند چون نیازمند تصویب شورای امنیت است وامکان جمع شدن صاحبان حق وتو دیگر میسور نیست بنابراین کار برجام تمام شد ودوستان بیهوده آب در هاون میکوبند . اما در اینکه این مشکلات وجوددارد سوال اصلی از این گروه بازمانده در انتخابات اینستکه یا شما آمریکارا نشناخته اید که نا آگاهانه گوشت ملت ایران را لخت در اختیار گرگان قرار دادید که این از بی مدیریتی شماست ویا اینکه آگاه بودید ومردم مارا گرفتار کردید واینک دولت فعلی درگیر آن است در این صورت  چگونه رویتان میشود که بروی ملت نگاه میکنید وبرجام رازیر سوال میبرید .این مشکلات ناشی از مدیریت غلط شما بود واینک ملت تاوان بی کفایتی مدیران گذشته را میدهد . اینک بازهم میتوان ادامه راه را با آمریکا بهمان شیوه شما طی کرد اما محصولش همان خواهد بود که هست مگر آنکه با دیدی خردمندانه به حل مشکلات نگاه کنیم وهمه چیز را ازدریچه سیاسی کاری نبینیم
   

علت تفاوت مسلمانان جهان چیست؟

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

اگر شما در هر سرزمینی که مسافرت کنید با مسلمانان مراوده کنید تفاوتی میان آنها با خود ویا سایر مسلمانان دیگر بلاد می بینید.علت این تفاوت ها درچیست؟

قرآن کریم کتاب وحی واحکام آن قانون الهی برای اداره فرد وجامعه است. اما این قانون تا زمانیکه لباسی برتن نداشته باشد احکامی بدون روح است وآن زمان که یک انسان آنرا میپذیرد وبدان عمل میکند رنگ زندگی میگیرد . حال اگر آدمی آفریقائی تبار باشد رنگش با دیگر اقلیم ها متفاوت است .اگر اهل منطقه یخ بندان قطبی باشد برنگ دیگر واگر عرب باشد برنگ عربی واگر ایرانی باشد برنگ پارسی خواهد بود .همه انسانها همچون گل اند اما هریک با رنگ وبوئی خاص  مسلمان هندی با مسلمان عرب وایرانی متفاوت است .خوی یکی نرم ودیگری خشن وسومی معتدل .شکل ظاهری وصفات آنان ورفتارها وسنت ها گوناگون خواهد بود چون قانون خدا درلباسی بومی وسرزمینی جای گرفته است. بنابراین وجود این اشکال گوناگون وتفاوت ها هرگز به اصل دین خدشه وارد نمیسازد واین تنوع ها زائیده طبیعت وسرزمین های الهی است که خود موهبت دیگری است . خداوند فرموده است :ما شمارا ازیک مرد وزن آفریدیم وبشکل ها ورنگها وگونه های متفاوت قرار دادیم .اما درنهایت آنچه ملاک ارزش است فرمانبرداری از قوانین الهی است(تقوی)
   

ماموریت خبرگان رهبری دریک پیچ تاریخی

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

نظریه ولایت فقیه که ازسوی امام راحل در کشورمان با استقبال روبروشد ومنجر به تشکیل جمهوری اسلامی ایران شد مخالفانی نیز داشت که ازشخصیتهای برجسته درحوزه های علمیه بودند. این نظریه در سایر ادیان الهی بی سابقه نیست ومبلغان یهودی ومسیحی نیز مدعی حکومت دینی بودند ودرتاریخ خاخام های یهودی وکشیشان مسیحی سالها در مصادر امور بوده وسرانجام کارشان به رسوائی وطرد از حکومت شدند ودر مورداخیر دراروپا روزهای سیاهی از حکومت کلیسا در تاریخ باز مانده است.

در دوران اسلام پس ازپیامبر خلفای راشدین خود ازفقیهان زمان خودبودند وبا شورا وارد حکومت شده وبیش از10 قرن حکومتهای اسلامی را پیش بردند واگرچه نکات مثبتی درکارهایشان بود اما سرانجام بعلت افراط وسوء استفاده ازقدرت بوسیله مردم ازاریکه حکومت پائین کشیده شدند . در کشورما پیشنهاد امام راحل مورد استقبال عمومی قرار گرفت واگرچه ایشان در دوره کوتاه حیات ولائی با دو امر پیچیده اشغال لانه جاسوسی وجنگ تحمیلی مواجه بودند اما سرانجام کشتی متلاطم حکومت را بسلامت بساحل رسانیدند . پس ازرحلت ایشان بیشتر اوقات مردم به درگیری سیاسیون با یکدیگر بود وهمینطور سرشاخ شدن با قدرتهای بزرگ وکمتر فرصت میشد تا امور مردم سروسامان بگیرد وامور فرهنگی واخلاقی درسراشیب قرار گرفت وآینده آنچنانکه امید بخش بنظر برسد دیده نمیشود . خبرگان رهبری که در هفته آینده ماموریت خودرا آغاز میکنند دریک مقطع مهمی ازتاریخ اسلام وجمهوری اسلامی قرار دارند تا تصمیم مهمی بگیرند.اگر کار بروال گذشته پیش رود گرچه دولت امید برسر کار است اما امید چندانی بر آن نیست .باید ریشه اختلاف را برچید ومردم را درانتخاب خود آزاد گذارد واخلاق اسلامی را جایگزین اقتداربظاهر اسلامی نمود. هیچ امری تضمین کننده بقای نظریه امام راحل نیست جز آنکه کشور تنها درچارچوب قانون اساسی  ومقررات بین المللی پیش برود والا تاریخ گذشته آثار باقیمانده را ازحکومت های دینی بیادگار نشان میدهد.
   

جرم زدائی اقدام شایسته قوه قضائیه

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

زمانی ریاست قوه قضائیه از وفور انواع جرائم گلایه کردند که نباید هر عملی را جنبه جزائی داد ومردم را به دادسرا کشانید وتصمیم براین شد که تعداد جرائم را کاهش دهند ازجمله اقدامات مثبت دراین زمینه حقوقی کردن بخش عمده ای از جرائم چک های بلا محل بود ویا اینکه دیگر صرف اعتیاد جرم محسوب نمیشود. اینها بسیار قابل تقدیر است چه علاوه برکاهش پرونده ها مردم نیز درگیر دادسرا وبازداشت نمیشوند. اما این اقدام مثبت ظاهرا ادامه نیافت درحالیکه یکی از موارد مهم انواع جرائم که هزینه سنگینی بر کشور بار نموده است جرائم سیاسی وامنیتی است وهمینطور موارد دیگری که در ارتباط با امور فرهنگی است اینها صدبرابر برای قوه قضائیه وجامعه زیان بار است که افرادی تحت تحت عناوین جاسوسی اقدام علیه امنیت کشور یا ناهنجاری اجتماعی بازداشت شده وپرونده ها در مطبوعات ومجامع بین المللی مطرح میشود .وازجمله مشکلاتی که دررابطه با حقوق بشر برای کشور ایجاد میگردد. باید با اصلاحاتی در قوانین برخی ازاموررا ازگردونه جرائم خارج نمود وبرخی دیگررا با اقدامات دولت مرتفع نمود. مثلا اگر هرچند بار خبرنگاران خارجی آزادانه بکشور وارد شوند وگزارشهای خودرا به مراکز خودشان اعلام کنند دیگر زمینه جاسوسی ازمیان میرود. ویا گروههائی که برسمیت شناخته نشده وضعشان روشن شود اینگونه موارد نیز منتفی میگردد.  ویا اینکه موارد فرهنگی به دستگاه مربوط ارجاع شود .در قضیه مواد مخدر شاید آزاد گذاشتن مصرف آن برای نیازمندان بتواند برخی از جرائم را ازمیان بردارد ویا اینکه اعدامی های آنهارا در کارگاه های تحت قوه قضائیه برای کار اجباری تا ابد نگهداری شوند وبهرحال موارد دیگری که دراین مقاله کوتاه نمیتوان گنجاند . جرم زدائی را جدی بگیریم. میگویند اگر صد مجرم ازمجازات بگریزند بهتر است ازآنکه بیگناهی یک سیلی بی مورد بخورد.
   

برای رسیدن به مقصد بارخودراسبک کنیم؟

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

فرض بگیریم که برقایقی سواریم وراه طولانی است وتوان ما برراندن قایق محدود است .چه کار میتوانیم بکنیم تا زودتر به مقصدبرسیم؟ تنها راهی که بنظر میرسد ریختن بارهای اضافی بدریا است تا با سبکبالی سریعتر به هدف برسیم.

اداره نظام اسلامی حکم همان قایق برروی آب است  وتوان نظام محدود تنها راه رهائی کاستن بارهاست. گناهان زشتی ها ناروائی ها دشمنی ها بخشی از وزر ووبالی است که بردوش ملت ما سنگینی میکند وبابت آنها چه هزینه ها که نمیشود؟ آیا بهتر نیست بارهای اضافی را بدور ریزیم تا سبکبارتر پیش رویم؟ چرا این همه دشمنی ؟با درونی ها وبیرونی ها؟ چرا این همه تهمتها به بخشی ازمردم خود ودیگران؟چرا اهانت ها؟ رسانه ها وتریبونها را ببینیم.بخش عمده ای از انرژی  ما تلف میشود ونتیجه ای هم ندارد. مثلا بیک نماینده درشهری اهانت میشود وپرونده آن دوسال بدرازا کشیده میشود چه حاصلی داد؟جز تلف کردن انرژی ها؟یا سالهاست که براجانب میتازیم وهنوز اندر خم یک کوچه ایم تا کی باید جور این افکاررا کشید؟ شاید تصورمان اینستکه به عبادت تبری مشغولیم .در حالیکه این عبادت امری درونی است ونباید آثار بیرونی داشته باشد .شعار زشت اثر زشتی بار میدهد. کلمات ناهنجار ناهنجاری بار میاورد. ازکوزه همان تراود که دراوست .چرا بیشتر به تولی نمی اندیشیم وآنرا پروبال نمی دهیم ؟سب دشمن نارواست چون اثر مثبتی ندارد بجای حرف عمل کنیم ودرعمل بجای تخریب ایجاد کنیم .

ساختن یک مدرسه یعنی نابودی بخشی از جهل وبیخردی وعقب نشینی دشمن .دوصدگفته چون نیم کردار نیست!
   

چرا دشمنان اعتدال بسیار است؟

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

اخیرا یکی ازبازماندگان در انتخابات مجلس اعتدال را زیر سوال برده وگفته است این واژه مبهم است وبنوعی دولت فعلی را که علمدار اعتدال است مورد تردید قرار داده است. بله همانگونه که انقلاب واژه مبهمی است این واژه بیش ازآن مبهم است .اما بجای کنکاش درمعنای واژه بهتر است درعمل ببینیم که مردم اعتدال را چه معنی کرده اند؟ دودوره گذشته هریک بنوعی در مسیر اعتدال نبوده اند. دوره اصلاحات که کمتر به مسایل داخل پرداخته میشد ودوره پس ازآن که جریان انقلابی بود وقانون را برنمی تافت .دوره اول تفریط ودوره بعدی افراط بود ودر انتخابات اخیر ریاست جمهوری مردم میانه آندو یعنی اعتدال را برگزیدند .آیا معنائی به این روشنی ازاعتدال وجوددارد؟ عصر بی توجهی به اسلام ودوره افراط گری اسلامی در انتخابات اخیر بسر رسید. خوب طبیعی است که این روش سیاسی دشمنان بسیار دارد چرا که هم از این طرفی ها میخورد وهم ازآن طرفی ها.

راه اعتدال راه انبیا واولیا است وآنان هم مورد حمله خودیها بودند وهم غیر خودیها .راه وسط ومیانه راهی دشوار است وشناخت آن براحتی نیست ولی میتوان از تعدد دشمنانش آنرا شناخت .دولتی که هم اجانب دشمن اوهستند وهم اقارب .اجانب بخاطر منطقی که اعتدال دارد واقارب برای اینکه سودی برایش ندارد.دوستان این دولت منحصر به گروه خاصی نیست .ازهمه اقشار وگروهها طرفدار آنند ولذا دولت همه مردم است چه نماینده همه اقشار است و دشمنانش هم از هر قشری هستند چه غربی ویا شرقی وچه اصولگرا ویا اصلاح طلب . حفظ این دولت هم دشوار است چون بخش مهمی از انرژی آن صرف دشمنان میشود .کما اینکه دولت اولیا نیز چندان پایدار نماند.در دولت اعتدال آنانکه در گذشته بجای مقررات اسلامی برسر خزانه بودند اینک بیاد مقررات اسلامی افتاده ووا اسلاما سر میدهند وآنانکه بدنبال اجانب بودند اینک برسر حقوق بشرافراطی ایستاده اند .

 
   

طبیبا وای از این استخوان لای زخم!

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

در کشورما برخی دردها مانند استخوان لای زخم است که جز با درآوردن استخوان هیچ راهی برای درمان وآسودگی نیست.

یکی از آن موارد وجود مردمانی با دین یا مذهب ومرامی هستند که درقانون اساسی شناخته نشده است.مانند کمونیسم بودیسم سیکیسم وبابیت وبهائیت.چیزی که برای ما مسلم است این است که این مرامها ومذاهب وادیان باطل اند اما بخشی ازملت ایران براین باورها هستند ودر کشور خود زندگی میکنند. درزمان رژیم گذشته واوایل انقلاب کمونیستهارا متهم به جاسوسی برای شوروی سابق میکردند وفرق بابیت وبهائیت را متهم به جاسوسی برای غرب می نمایند وهم اینک برخی از رهبران آنها درزندانند .پرسش کلیدی اینستکه ایرانیانی که دین یا مذهب ومرامشان شناخته شده نیست چه کنند؟آیا مجبورند مسلمان شوند؟ یا مجبورند کشوررا ترک وبخارج پناه برند ویا اینکه همه آنها بدلیل وابستگی به اجانب زندانی شوند وتازه پس ازآزادی اززندان چه کنند؟. البته هر یک ازمراجع دینی دررابطه با آنهافتاوائی صادر کرده اند که مثلا آنها کافرند یا نجس اند وارتباط با آنها مجاز نیست. خوب این فتاوا برای پیروان مراجع الزامی است نه همه مردم وآنانکه اعتقادی ندارند.پس اینان چه باید بکنند ؟ وما باید چه کنیم؟ آیا مانند خوره ازآنان دوری گزینیم؟ مگر فتوای نجاست سگ مطرح نشده است؟ که الان همه جا مشاهده میشود(با پوزش ازمثال). دولت جمهوری اسلامی موظف است تکلیف این هم وطنان را روشن کند . با ارائه لایحه ای به مجلس وضعیت قانونی آنهارا مشخص کند تا هم خودشان وهم دیگران تکلیفشان روشن باشد .بی جهت که نمیتوان بکسی تهمت زد ؟ یا آنانرا از زندگی بازداشت ؟ ویا مجبور به پذیرش دین دیگری کرد؟ رسول خدا با یهودیان ومسیحیان مدینه قرارداد صلح بستند وپس از نقض آنانرا ازمدینه اخراج کردند .ما نه صلحی می بندیم ونه اخراجی درکار است .استخوان لای زخم است که باید گفت:

طبیبا کی می آئی واین استخوانهارا از بدن مجروح ملتمان در میاوری؟ اسلام بن بست ندارد هرچه هست ازمسلمانی ماست!
   

دولت خوب آنست که نباشد!

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

از ابتدای انقلاب تا کنون 8 دولت برسرکار آمده است وبرسرآنها آنچه که آمده است درزیر ببینیم:

1-دولت آقای بازرگان که انقلابیون با آن موافق نبودند واستعفاداد.

2-دولت آقای بنی صدر که انقلابیون باآن موافق نبودند وفراری شد.

3-دولت آقای رجائی که چندروزی نپائید وشهید شد.

4-دولت آقای خامنه ای که اختلاف نظر درمیان رئیس جمهور ورئیس دولت وجودداشت وآن نخست وزیر اینک درحصر است.

5-دولت آقای هاشمی که چندان به مذاق انقلابیون خوش نبود وامروز رئیس آن دولت مطرود آنان است.

6-دولت آقای خاتمی دولتی که مدام ازسوی انقلابیون تحت فشاربود واینک رئیسش ممنوع التصویر و... است

7- دولت آقای احمدی نژاد دولتی که باب دندان انقلابیون بود اما اینک رئیس ویارانش درمظان اتهام قرار دارند.

8- دولت آقای روحانی که هنوز درآغاز راه است باب طبع انقلابیون نیست وحملات سراسری بردولتش آغاز شده است اما سرنوشتش چه خواهدشد؟ ازروسای گذشته تنها دونفر عاقبت بخیر شده اند یکی شهید ودیگری رهبری نظام را برعهده گرفته اند.بنظر بنده معلوم است مگر بر دولتهای گذشته چه رفته است؟ مخالف همان مخالف است ودولت هم ظاهرا منتخب مردم پس چرا چنین میشود؟ چون دولت خوب آن است که نباشد وقانون ونظم حاکم نباشد وبر اساس اندیشه برخی گروه ها دولت اسلامی فقط درزمان امام عصر میسور است .اینک این پرسش مطرح است که اگر چنین است چرا امام راحل انقلاب کردند؟ وچرا پیشنهاد قانون اساسی رادادند؟ یا همان رژیم گذشته بود ویا اینکه بی نیاز به قانون اساسی وانتخابات پرهزینه راه انقلاب را تا ظهور پی میگرفتند ومردم نیز تکلیف خودرا میدانستند.
   

این است ایران هراسی واقعی!

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

درسالهای گذشته که دولتهای غربی به بهانه اتمی شدن ایران باب ایران هراسی را راه انداختند ومسوولان وقت مدام این بهانه جوئی هارا استمرار می بخشیدند وایران اسلامی پشت سرهم گرفتار قطعنامه های گوناگون شد.معلوم بود که ایران هراسی انها بازیچه بوده وبطور پنهانی امورات خودرا با کشورمان می گذراندند وبعبارت دیگر با دورزدن قطعنامه ها بازار خودرا گرم نگاه میداشتند . اما پس از اینکه دولت تدبیر وامید موفق شد با سیاست درست ومنطقی خود خط بطلانی برهمه قطعنامه ها بکشد اینک ایران هراسی جدی وواقعی پدید آمده است که پشت سر همه اینها صهیونیستها ونوکرانشان در منطقه هستند.آنها آنروزها واقعا نگران نبودند ومیدانستند که هیچ خبری درکار نیست ونگران هارت وپورتهای برخی از مسوولان ما هم نبودند اما امروز دیگر قدرت منطق واستحکام سیاست ایرانی را دیده اند که چگونه از دل گرگها سالم بیرون جسته است ؟ اینک به قدرت واقعی نظام ما پی برده اند ولذا چندان تمایلی به برقراری روابط اقتصادی نشان نمیدهند زیرا ایران اسلامی دست بالا را دارد.نه شعاری میدهد ونه گزکی بدست آنها والبته باید بترسند از این نظام ودولت مقتدرکه در برابر آن احساس ناتوانی میکنند .امروز دولت ایران بدون تکیه بر خارج میتواند روی پای خود بایستد بشرط آنکه مخالفان بهانه جوئی نکنند ولااقل بهای اشتباهات گذشته خودرا با همکاری با دولت منتخب مردم جبران نمایند.دشمن دیگر می ترسد اما مخالفان ازچه می ترسند؟

 
   

اقدامی مبارک که باید بیشتر روی دهد!

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

چندی قبل بدلیل انتشار لیست کلان حقوق برخی ازمدیران دربیمه مرکزی رئیس کل آن بیمه استعفا داد امری غریب که در نظام ما واقعا مهجور است . اخیرا نیز رئیس صدا وسیمای جمهوری اسلامی بدلیل عملکردشان استعفای خودرا تقدیم رهبری نمود واین امر کم سابقه ویا بی سابقه روی داد .بنظر میرسد که مسوولان ما کم کم می پذیرند در مواقع اتهام بلافاصله استعفا دهند وراه را برای نیروهای بعدی باز کنند . این سمتها ملک طلق مسوولان نیست ودر مواردیکه نقد جدی وجوددارد وپاسخی ندارند باید کنار روند .هرچه بیشتر به پست خود بچسبند گرفتاری بعدی بسیار دشوار خواهد بود ودیدیم که چه برسر معاون اول دولت پایداری ویا آن وزیر مرحوم دروزارت کشورآمد. بیائیم این رویداد مبارک را گسترش دهیم وبجای چسبیدن به پست دنیائی به ملت وعاقبت خود بیاندیشیم .این امررا سال هاست که دیگران تجربه کرده اند وما ازآن غافلیم .مردن در پشت میز مدیریت افتخار نیست .گاهی باید بخود فرصت داد تا پیش ازمرگ گذشته خودرا مرور کنیم تا فرصت توبه وجبران وجود داشته باشد.
   

صفحه 1 از 62

<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>
Trykkeri kontorstole Renault
seo konference CMS