پیوندها

معرفی نویسنده

من: محمد علي به آبادي بازنشسته بانک مرکزی و مولف کتابهای:

1-بیست سال قانونگذاری در ایران

2- آشنائی جامع با قران کریم

3- پرسش و پاسخ درباره هزار نكته قرآني

4- بلاگرها

پست الکترونیک

مساله روز

به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک


The biggest network on blogging in the world

پایگاه جامع آشنائی باقران کریم علوم اسلامی واینترنت

پروژه نماد سازی از حضرت صاحب ویاران ایشان در دنیای مجازی

سایت کتاب هدایت درمرکز دایره و313وبلاگ درپیرامون آن بعنوان نمادی ازآن حضرت و  یاران  ایشان در حکومت جهانی

http://behabadi.ir

http://behabady.ir

2016-04-21 04:18:34

شبکه درلینکدین
شبکه درتوئیتر
شبکه درفیس بوک
شبکه درویکی پدیا
شبکه درتلگرام
 

امور ثابت ومتغیر درقرآن کریم

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

قرآن کریم اجمالا از 4 بخش تشکیل میگردد که عبارتند از امور اعتقادی-مبانی اخلاق- تاریخ واحکام

سه بخش اول را امور ثابت تشکیل میدهد وتنها بخش احکام است که قابلیت تغییردارد. از6236 آیه قرآنی تنها یک بیستم مربوط به احکام است وبقیه در ارتباط با عقاید مبانی اخلاق وتاریخ بشریت است. آنچه در باره باورها وتاریخ ومبانی اخلاق هست تماما ثابت اند وباید انسان آنهارا کشف کند اما درباره احکام چون اموری عملی است قابلیت تغییررا دارد وبسته به شرایط زمان ومکان امکان تغییر هست . درآغاز رسالت پیامبر عمده ترین مباحث ثابته مانند یکتاپرستی نبوت معاد تاریخ زندگی پیامبران ومبانی اخلاق درآیات مکی نازل شده است اما پس از تشکیل حکومت ازسوی ایشان درمدینه احکام بمرور برایشان نازل شد که طولانی ترین آیه قران در باره احکام است(282بقره). قطعا در آغاز راه وبرای مردمان سرزمین حجاز آن آیات لازم وضروری بود اما در استمرار آن ودر همه مکان ها میتوانست براساس ضرورت ومصلحت تغییر یابد ولذا کسانیکه در اندیشه ثبات احکام قرآن هستند باید بدانند که خودررا به 14 قرن پیش برده ودرکنار مردم عرب بادیه نشین قرار داده اند .اگر باین نکته دقت کنند شاید تغییری در تفکردینی خود بدهند وبدانند که اسلام متعلق به همه اعصار وامکنه است اما شرایط وزمان راباید درک کنند مردمان اعصار ودورانها عرب جاهلی نیستند ومتاسفانه همین اعراب فعلی هم در سرزمین عربستان درهمان قدوقواره اجداد گذشته خویشند ولذا آن احکام کماکان برای آنانست ومحصولات فرهنگی آنان درعصر حاضر نیز بوی همان جاهلیت 14 قرن پیش را میدهد نظیر داعش طالبان والقاعده و بنظر بنده هیچ فرقی میان رهبران اموی وحاکمان فعلی حجاز نمیباشد.

 
   

قدر گوهر عقل را بدانیم

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

از مساله تشخیص حقیقت وانتخاب دین وآئین زندگی که بوسیله عقل صورت میپذیرد که بگذریم این گوهر الهی درهمه جا یاور ماست.مثلا دراحکام الهی که برخی ازآنها بنظر خشن ونا معقول میرسد باز خردمندی میتواند مارا در یافتن راه بهتر یاری کند مثلا گفته شده که اگر کسی زنای محصنه انجام داد باید سنگسار شود ویا اینکه در مورد راهزنان باید یک دست ویک پای مجرم قطع گردد. خوب این حکم الهی است ودر آن تردیدی نیست اما خداوند به انسان عقل داده است تا تصمیم مناسب با شرایط زمان ومکان بگیرد. این نقش خرد آدمی است .اگر قرار بود که احکام دربست باید اجرا گردد وکسی حق مخالفت با آن را نداشته باشد چرا خداوند به انسان گوهر عقل را داد؟ خوب این همه در طبیعت موجودات فراوانند گیاهان وجانوران همه براساس احکام الهی زیست میکنند ونیازی به عقل ندارند .چرا به انسان این گوهر عطاشد؟ چون او حق دارد تصمیم بگیرد تا حکم خدارا در شرایط خاص تغییر دهد .

اگر سنگساررا مناسب ندید تغییر دهد واگر قطع دست وپارا نامناسب دید عوض کند این ثمره خردمندی است که خداوند حکیم به آدمی بخشیده است ودر قبال آن بازخواست خواهدشد . ببینید که القاعده طالبان وداعش چه میکنند آنان تنها ببریدن سر مردم می اندیشند چرانمیتوانند تصمیم دیگری بگیرند؟ چون در باورهای غلط آنان گوهر عقل تعطیل است وآنان همچون جانوران زندگی میکنند وقدر گوهر خرد مندی را نمیدانند . برهمین اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام بمنظورتغییرات در احکام الهی ایجاد گردیده است ودر امور شخصی هم هرفردی باید براساس خرد خود تصمیمات درستی بگیرد . در رابطه با ایجاد ارتباط با دشمن نیز عقل آدمی به کمک انسان میاید واورا از تحجر وجمود نجات میدهد.
   

ازدواج زمینی آری ازدواج آسمانی پیشکش

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا
قدیما وقتی دونفر تصمیم به ازدواج میگرفتند می گفتند عقد اینها درآسمان بسته شده است وهنوز هم عدهای دراندیشه ترویج ازدواجهای آسمانی اند. مرد بی کار وزن منتظر ازدواج تا دلتان بخواهد درجامعه ما محصول داده است اما هنوز عقل بزرگان ما بجای خود برنگشته است.بیائیم به ازدواج زمینی فکر کنیم نوع آسمانی آن پیشکش . اگر نمیدانیم از دیگران بپرسیم جهان ما انفجار اطلاعات است . در ازدواج دو نیاز اصلی تامین میگردد یکی نیاز جنسی ودیگری ادامه نسل. بیائیم اینهارا ازهم جدا کنیم تا براحتی مشکل ازدواج را حل کنیم .خانواده ها دست بکار شوند جوانان خودرا براساس فرمول دینی بهم محرم کنند تا بدون نیاز به هزینه ای نیاز جنسی خودرا تامین کند. البته به آنان یاد دهند تا درگیر فرزند نشوند .وزمانیکه احساس کردند دیگر مایلند نسلی ازخود بجای گذارند و توان اداره آنرا دارند بجای اینکه فرزندی جدید بیاورند ودر اداره آن بمانند از فرزندان بی پدر ومادر که نیازمند محبت اند بهره برند وآنان را زیر بال محبت خود بگیرند . چرا باید غربیها فرزندان مسلمان مارا که بی سرپرستند آنان را با آغوش باز  بپذیرند اما ما مسلمانها از این امر دریغ داریم وحتی درکشورما فرزندان زنان ایرانی را که از افاغنه یا دیگران ببار آورده اند تابعیت ایرانی نمیدهیم . ظاهرا در کشور ما هردولتی مایل است خود طرح بدهد وکلنگش را بزند اما از تکمیل طرح های گذشته ابا دارند .مردم هم مایلند خود تخمی را بکارند اما از تربیت تخم های بی سرپرست دوری میکنند . آیا امامان معصوم ما از زنان بی سرپرست وفرزندانشان حمایت نکردند وآنان را زیر بال خود نگرفتند . ما کجا وآنان کجا؟

بهرحال خداوند عقل داده است تا مشکلات خودرا براحتی حل کنیم حال اگر میخواهیم درچنبره افکار عهد بوقمان بمانیم خودمقصریم
   

ایران سرزمین آزادگان وبا غیرتان

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا
چندی پیش بزرگی در باب دیاثت سخنی گفتند که بعدها مورد سوء استفاده گروهی وبرخی رسانه ها قرار گرفت .بنده قصددارم دراین مطلب کوتاه این مفهوم را روشن کنم.در علم اخلاق ازدودسته اخلاق سخن رفته است یکی اخلاق رفتاری ودیگری اخلاق صفاتی.
دراخلاق رفتاری دودسته رفتار است که نقیض یکدیگرند یا خوب است ویا بد مثلا نسبت به یک امر یا توانائی هست یا ضعف ویا آگاهی هست ویا جهل بنا براین جهل وعلم ویا قدرت وضعف نقیض یکدیگرند ومساله بود ونبود است وحد وسط ندارد.
اما دراخلاق صفاتی بگونه ای است که میان 0و100 میباشد وحد وسط آن محبوب ونیکوست ودوطرف دیگر افراط وتفریط است که هردو ناپسند است. در مساله حجاب وغیرت مردان مطلب از مقوله دوم است یعنی اخلاق صفاتی است .انسان با غیرت کسی است که دارای تعادل واعتدال است نه آنکه پرغیرت باشد یعنی متعصب ونه آنکه بی غیرت باشد یعنی بی رگ وفاقد حساسیت.
در این امر آنچه نیکوست وجود اعتدال است نه افراطی ونه تفریطی .انسان باغیرت انسان عاقل ومتعادل است نه تعصب دارد ونه بی رگ است .آنکه نسبت به کشورش غیرتمند است از دیوار مردم بالا نمیرود واموال مردم را غارت نمیکند وآنکه بی غیرت است نسبت به رویدادهای کشورش حساسیت بخرج نمیدهد .بنابراین مراد از باغیرت کسی است که در حد تعادل عمل میکند نه اینکه آزادی دیگران را سلب نموده وبا تعصب برخورد کند .باغیرت حدی وسط میان بی غیرتی وتعصب وجمود است
ایران سرزمین آزادگان وبا غیرتان است نه وادی متعصبان وبی رگان   

هنر یعنی چه؟ هنرمند چند منه؟

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا
یکی از مسائلی که درخطبه های نماز جمعه درکشور ترجیع بند است یورش به انواع هنر وهنرمندان است واخیرا هم که در رسانه ها وتریبونهای معمول اتهام بی غیرتی ودیوثی به این دسته از مردم کشورمان جزء الفاظ رایج شده است.ووزارت ارشاد که مسوولیت امور هنری را برعهده دارد هرچند گاه مورد هجوم قرار گرفته ووزیرش را مشت ومال میدهند .پیشنهاد بنده برای حل این معضل اینستکه بساط هنر برچیده شود هنر یعنی چه؟ هنرمند چند منه؟ سینما که ازغرب آمده نقاشی وپیکر تراشی دخالت در کار خداست موسیقی مطرب وشهوانی است ورقص حتی ازنوع سماع هم ممنوع است .تئاتر همان روحوضی سابق است وبی ارزش واز هیچیک از این باصطلاح هنرها نامی در کتاب خدا نیامده است تنها شعر است که آنهم گمراهان پیرو آنند پس بیائیم ریشه هنر را برکنیم وهنرمندان را طرد کنیم تنها شاعران را بستائیم که اهل سخنوری اند وکلامشان اگر بی ارزش است گناه تلقی نمیشود .اگر همه هنرهارا طرد کنیم دیگر ادبیات بی اخلاقی برچیده میشود امامان جمعه دیگر تکیه کلامشان یورش به هنرمندان نیست ودیگر با مرگ هر هنرمندی در مورد دفن آنان اختلافی میان مسوولان نمیافتد واگر یکی ازهنرمندان بهنگام عمل جراحی فوت کند موجب درگیری هنرمندان وجامعه جراحان نخواهدشد تا آنانرا بایکوت کنند وخلاصه آرامش بجامعه باز میگردد . ضمنا نگران هنرمندان بیکارشده نشویم که آنان را دربیرون از کشور بکار میگیرند والبته شاعران هم میدان بیشتری پیدا میکنند تا با ائتلاف با جامعه مداحان رئیس جمهور آینده را ازمیان ایندسته ازهنرمندان بمردم معرفی کنندوکشور میشود کشور گل وبلبل   

نیروی انتظامی گوشت قربانی نهادها

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

بااینکه پلیس تکلیفش در همه کشورها معلوم است اما هنوز دزنظام ما جایگاه معینی ندارد وهرچند گاه مورد عتاب وخطاب یک نهاد قرار میگیرد.اول ببینیم که پلیس در کشورهای مترقی چه جایگاهی دارد؟ چون دولت یا قوه مجریه وظیفه حفاظت از مردم ومکانهارا دارد ابزار لازم برای اینکار طبق قانون پلیس است که زیرنظر قوه مجریه وتحت امر وزارت کشور قرار میگیرد. البته درمواردیکه حکمی ازسوی یک قاضی صادر میشود به فرماندهی نیرو ابلاغ میشود تا اقدام گردد .در کشور ما در همان روزهای اول انقلاب در مورد صدور حکم فرمانده نیروی انتظامی میان رئیس جمهور وقت وامام راحل اختلاف بود تا اینکه مشخص کردند که حکم فرماندهی پلیس را رهبری صادر کنند اما تحت امر وزیر کشور کار کنند . حالا پدیده دیگری نیز افزوده شده است. ستاد کل نیروهای مسلح نیز برای نیروی انتظامی دستور صادر میکنند واینجاست که پلیس ما ظاهرا گوشت قربانی است که نهادها هریک خواهان بخشی ازآنند . پلیس مردمی ترین بخش نظام ماست که مراقب حقوق هم وطنانند اما باید بهمه نهادها پاسخ دهند هم در مرزها شهید بدهند وهم در درون کشور با ناهنجاری ها روبرو شوند. یادمان نرفته است که در ماجرای کهریزک داشتند پلیس راقربانی میکردند. نتیجه این ناهماهنگیها وتسلط نهادها برپلیس این میشود که در ماجرای شیراز خودرا کنار میکشد ودر ماجرای حمله بسفارت انگلیس نظاره گر ودر مورد سفارت عربستان راه را باز میکنند ودر مورد ناهنجاری ها اقدام های متفاوت انجام میدهند.

امام راحل از خاطرات تلخی از شهربانی آن دوران داشتند ومایل بودند پلیس در ایران اسلامی در کنار مردم باشند .تنهاراه اینستکه پلیس باید تحت امر دولت باشد وهرگونه دستورالعملی از سوی وزارت کشور به آن صادر شود.انشاء الله در اصلاح قانون اساسی این مشکل ریشه ای حل گردد ودیگر ضرورتی ندارد هرکس لباس فرم درتن دارد از نیروهای مسلح تلقی گردد.
   

دولت های انقلابی ودولت های قانونمدار؟

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

عمر انقلاب اسلامی رامی توان در دو دوره به تصویرکشاند. دوره دولتهای انقلابی وعصردولتهای قانونمدار ودر هر دوره سه دولت حضور پیدا کرده اند.

دولت های انقلابی: دوره چهارساله اول انقلاب –دوره 8 ساله آقای هاشمی-دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد

دولت های قانونمدار:دوره چهارساله دوم انقلاب- دوره 8 ساله آقای خاتمی-دوره در حال گذرآقای روحانی

با رویت جدول بالا بخوبی مشاهده میگردد که ابتدا دولتی انقلابی برسرکار میاید ودست به جهشهائی میزند اما در دوره بعد مجبور است اقدامات گذشته را تخریب یا ترمیم کند واینکه نتیجه ای درنهایت میماند مردم ازآن آگاهند.

در دوره چهار ساله اول بعلت وجود شور انقلابی روحیه جنگ آوری همه جارا پر کرده بود واینگونه بنظر میرسید که عنقریب کشور ما منطقه وجهان را فتح خواهد نمود اما در دوره چهار ساله دوم سرانجام عقلانیت برشرایط حاکم شد وبا پذیرش قطعنامه سازمان ملل کشور روی ریل قانونمداری قرار گرفت وتصرفات گذشته پس داده شد.

در دوره دولت آقای هاشمی میدان قدرت نمائی فراهم شد وبرای حل معضل اقتصاد پس ازجنگ کشور در اختیار عناصری قرار گرفت که بعدها موجب گرفتاریها شد ودر دولت اصلاحات مجبور شدیم راه های گذشته را تخریب ومجددا بروی ریل قانونمداری قرار گیریم.

باردیگر میدان سیاست دردست انقلابیون افتاد وهرآنچه بود میان مردم وخود تقسیم کردند ودرپنهان دیوارهسته ای چین را بنا کردند وباز در دولت بعدی مجبور شدیم آنچه را که بافته بودیم رشته کنیم ودوباره بسر جای اول خود وبرروی ریل قانونمداری قرار گیریم .

امروز جامعه ما در مسیر قانونمداری است وهمه دنیا با عزت با ما روبرو میشوند ورهبری نظام نیز امسال را سال اقدام عملی در امر اقتصاد مقاومتی اعلام فرمودند .اینک میتوان پای خودرا جای محکمی قرار داد وحرکت نمود .در حالیکه در دوره های انقلابی هرلحظه زیر پای ملت ایران خالی میشد چون امور برمبنای احساسات وانقلابیگری بود . والبته چه خسارات بزرگی خورده ایم

مهم نیست میتوانیم کارهارا ازنو بیاغازیم وبامید آنکه مردم در انتخابات آینده وبعدها دوباره هوس انقلابیگری بسرشان نزند اگرچه این حق مردم است که بخواهند مدام برروی باد حرکت کنند والبته خودکرده راتدبیر نیست
   

قانونمداری سیاستی با کمترین هزینه!

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا
در میان حقوقدانان ضرب المثلی است که میگویند قانون بد بهتر از بی قانونی است و سرزمینی که دارای قانون نباشد شهر هرت می نامند که درآن هرکس که زورش رسید حاکم است مانند همین داعش که وارد سرزمینی میشود همه قوانین حذف ومردم مکلف برعایت دستورات حاکمند .آنچه قصد وغرض ازاین مقال است اینستکه همانگونه که قانون بد بهتر ازبی قانونی است هزینه های قانونمداری نیز بسیار کمتر از بی قانونی است . البته برخی گمان میکنند که انقلاب وانقلابیگری خود دارای قانون است در حالیکه اگر برای موقت باشد درست است اما تداوم آن محصولش همان بی قانونی وشهر هرت است که بیشترین هزینه هارا برای مردم ببار می آورد. مثال بارزی بزنم. سالها در دوران دولتهای گذشته تحت تدابیر امنیتی وبیرون از دید مقررات بین المللی مسوولان کشورمان بزعم خدمت به مردم وجامعه دیوارهائی بنا کردند که گمان میکردند همچون دیوار چین پایدار میماند اما دیدیم که چسان در دولت فعلی ودر طول یک مذاکرات کمرشکن همه آن دیوارها خراب شد ودود گردید . بله این محصول همان شرایطی است که آنرا فرار ازقانون ویا انقلابیگری میدانستیم وسرانجام با حفظ اندکی از دیواره ها در شرایط طبیعی قرار گرفتیم . آنچه ازدست داده ایم عاملش خود ما بودیم و ندیده گرفتن شرایط جهانی ومقررات بین المللی ونباید بار خطاهارا بردوش آیندگان بگذاریم .اگر برشاخه بنشینیم وبن آنرا ببریم همین عائد ما میشود . امروز ملت ما ودولت منتخب موفق شده است شرایط جامعه را در حد استاندارد جهانی قرار دهد اینک ما همه موظفیم در این شرایط موجود کشورمانرا بسازیم و بدانیم که خسارات وارده محصول اقدامات خودمان بوده است .واگر باز بخواهیم همان شرایط گذشته را تحت عناوین انقلابیگری ادامه دهیم قطعا خسارات بعدی در دولتهای آتی بمراتب افزونتر خواهد بود.بهترین شیوه حکومت داری قانونمداری است و محور ما قانون اساسی است کما اینکه معصومان ما پایه های این شیوه را در عمل یاد داده اند وآنچه میماند اخلاق قانومداری است که متاسفانه مسوولان ما عموما ازآن فراریند   

قدر دولت تدبیر وامیدرا بدانیم!؟

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

فساد وکارخلاف درهمه جای دنیا رواج دارد ودرهمه دولتها نیز چنین است اما مهم افشاء آنها ورسیدگی به جرائم خلاف کاران ومفسدین است. در برخی دولتها اساسا اجازه افشاء مفاسد داده نمیشود وسکوت مطلق برجامعه حاکم میگردد کانه هیچ خبری نیست جز پیشرفت ورفاه اما هرگاه دولتی منتخب مردم روی کار میاید حرکت بسوی افشاء مفاسد وموارد پشت پرده آغاز میگردد. آن هم از دوسوی یکی ازسوی دولت مردمی ودیگری ازسوی مخالفان والبته هرکدام در جهت منافع خاص خودشان . اما درجمع این حرکت میمونی است ونباید از اینکه در دولت تدبیر وامید افشا گری ها افزایش یافته وپرونده های قضائی افزون میگردد نگران شد. این از خصوصیات هردولت مردمی وآزاد است که شرایطی را فراهم میسازد تا همه هرچه میخواهند بگویند وبکنند منتها درچارچوب قانون

مایه افتخار دولت آقای روحانی است که مطبوعات ومخالفان آزادانه مطلب می نویسند ونقد میکنند وهرچند گاه شبکه ای فاسد کشف میگردد .ما مشابه همین موارد را در دولت اصلاحات نیز دیده ایم ازجمله افشاء پرونده قتلهای زنجیره ای که از افتخارات آن دولت بود. برخی نگرانند که این اقدامات در جهت تضعیف دولت فعلی است بنده خلاف این نظر را دارم . چرا که دولت فعلی در کارنامه خود یک حرکت درخشان بزرگ همانند برجام را دارد که هر گونه اقدامات ایذائی را می زداید والبته اقدامات مثبت دیگری هم هست .جای نگرانی نیست .مردم ما طرفدار رئیس جمهوری قانونمدار ومستقل اند و تا زمانیکه شخصیتی برتر از این ایشان پیدا نشود اورا رها نخواهند کرد. پس پیش بسوی افشاء مفاسد بازمانده از دولتهای پیشین وپاک نمودن جامعه از مدیران بی لیاقت.
   

مشکل اساسی بدحجابی دربی قانونی است!؟

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا
در بحبوحه مشکلات اطراف کشورمان درمنطقه ومسایل مربوط به فساد مالی درکشور گهگاه مسوولان کشور در امر بی حجابی میداندار میشوند ونظراتی عنوان میکنند که در شان ملت ایران نیست. یکی عامل اینگونه اموررا دیوثی مردان میداند ودیگری در بی غیرتی نظر میدهد در حالیکه اگر جامعه ما در این صفات باشند پس از 37 سال از انقلاب دیگر فساد همه گیر شده است وکاری نمیتوان کرد. اما واقعیت این نیست .بگذارید اول مثالی روشن بزنم تا مشکل حل گردد. شما میدانید که در ادارات ونهادها امر حجاب جدی وعمل میگردد چرا که اولا بهنگام استخدام ذیل تقاضا از مستخدم امضای رعایت شوون اداری گرفته میشود وثانیا طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری عدم رعایت حجاب موجب پیگرد دردادگاه اداری شده ودر صورت تکرار فرد خاطی اخراج میگردد . بنابراین بموجب قانون مشخص مساله حجاب در ادارات ونهادها صددرصد اجرا میگردد.حالا در نظر بگیرم که می خواهیم حجاب را در صحنه جامعه الزامی کنیم. با کدام قانون؟ ایا مصوبه مجلس را داریم؟آیا از مردم همه پرسی بعمل آمده است؟ خیر برای این امر مهم که مربوط به 40 میلیون زن در این کشور است مصوباتی از شورای انقلاب فرهنگی داریم . آیا این شورا نماینده مردم است؟آیا مصوبات قوه قضائیه یا فلان شورا ی امنیت ویا انتظامی برای این امر مهم کفایت میکند ؟
آیا امری مهم تر ازاین درکشورمان وجوددارد؟ تا در باره آن از مردم نظر خواهی کنیم؟ بله متاسفانه در این امر مهم اجتماعی بجای مسیر قانون بسراغ شبه قانون رفته ایم.معلوم است که مردم همه چیزرا جدی نمیگیرند. کاش ما هم مانند ملت انگلیس برای بودن یا نبودن در اتحادیه اروپا برای امر مهمی چون الزام یا عدم الزام حجاب در جامعه از مردم کسب تکلیف میکردیم.
حجاب امری شرعی است وبرهر مسلمان رعایت آن الزامی است وعدم رعایت آن گناه محسوب میگردد اما الزام این امر درجامعه امری دیگر است که طبق قانون اساسی باید ازمسیر قانون پیگیری شود .اگر هم این امر بعنوان یک سیاست کلی درکشور اعلام شود باز اجرای آن مستلزم وجود قانونی روشن ومشخص از سوی مجلس ویا همه پرسی است.   

التیام زخم کشمیر یک راه بیشتر ندارد؟

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

در میان هیاهوی فرانسه آمریکا وترکیه فریاد استغاثه رهبران کشمیر از دولت های اسلامی بلند است وظاهرا کسی آنرا نمی شنود ویا تظاهر به نشنیدن میکند.اما توقع رهبران کشمیر از کدام کشورهای اسلامی است ؟ آنانکه با اسرائیل پیمان صلح دارند ویا آنانکه داعش را علیه جهان اسلام حمایت میکنند؟ خیر هیچ فریادرسی وجود ندارد چرا که ایران اسلامی نیز درگیر چندین برنامه است .

پس مردم کشمیر روی پای خود بایستند وخواسته خودرا پیش ببرند. البته مساله کشمیر از مواریث استعمار گران انگلیسی بود که تا ابد امکان حل آن نیست ومقصر اصلی رهبران اولیه پاکستان بودند که به توصیه گاندی بزرگ عمل نکردند واینکه پاکستان استقلال یافته دو بار تجزیه شد وبقیه نیز جزء تیول طالبان وتروریستها قرار دارد

تنها راه رهائی بخش پاکستانی کشمیر استقلال از پاکستان است ودولت پاکستان بعنوان حداقل خدمت بدان ناحیه آنانرا در این امر یاری کند وعضو سازمان ملل بشود .سایر مناطق دیگر کشمیر بشما مربوط نیست مردم آن دیار خود تصمیم میگیرند .الان در کنار کشور ایران در شمال دوکشور مستقل آذربایجان وترکمنستان وجود دارد در حالیکه بخشی از آذری ها وترکمنها در استانهای ایران زندگی میکنند ویا درغرب کردستان مستقل وجوددارد . بنابراین بجای جنگیدن با هندوستان که کشوری قوی ودارای دموکراسی مقبول در جهان است ویاری خواستن از دولتهای اسلامی که اساسا وجود خارجی ندارد بهتر است مشکل خودررا با دولت پاکستان حل کنند وبقیه اموررا به دیگران واگذار کنند .بنظر حقیر مشکل کشمیر آزاد راهی جز استقلال از پاکستان ویا ایجاد دولتی خود مختار وجودندارد.ودر مورد کشمیر تحت حمایت هند باید در چارچوب قانون اساسی آن کشور اقدام گردد.هند علاوه کشمیر بزرگترین اجتماع مسلمانان را درکشور خودداراست.

 
   

سرانجام بازی موش وگربه آمریکا وعربستان

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

مدتی بود مساله انتشار اسناد 11 سپتامبر در آمریکا مطرح بود وعربستان احساس میکرد که ممکن است گریبان او گرفته شود وپولهایش در آمریکا توسط دادگاه های آنجا بلوکه شود ولذا تهدید بخروج آنهاکرد .سرانجام اسناد منتشر شد و معلوم شد که عربستان دستی دراین امر ندارد تنها مبلغ ناچیزی (15000دلار) حتما برای خرید لباس زیر همسر رهبر القاعده ازسوی یکی از اعضای سفارت پرداخت شده است وقضیه تمام شد . اما مردم دنیا این بازی موش وگربه را خوب میدانند .چه کسی نداند که اینگونه عملیات کار چند بنگی وچرسی در دربار سعودی نیست .این عمل توسط ایادی صهیونیستی ترتیب داده شده است ویکی ازقرائن خروج همه یهودیان از دوبرج قبل از انفجار بوده است وبعد هم که اعلام جنگ صلیبی ازسوی بوش رئیس جمهور شد وبه افغانستان یورش بردند وتا کنون مانده اند وبعد بدون مجوز سازمان ملل به عراق حمله کردند وهنوز درآنجا جا خوش کرده اند وبقیه ماجرا بوسیله ایادی دیگرشان بنام داعش در سوریه ولیبی ادامه یافت. در تمامی این رویدادها تنها منطقه آرام وساکت اسرائیل بود یعنی سود اینهمه کشتار بجیب آنها رفت واینک عوامل آنها به اروپا برمیگردند تا تقاص کشتار 6 میلیونی یهودیان که بدست اروپائیان صورت پذیرفت ودولت فرانسه هم آنرا قانونی کرد از اروپائیان بگیرند. هدف اصلی دیگردر کنار آرامش وصلح دراسرائیل سقوط نظام اسلامی ایران است واخیر مرداک  در مصاحبه ای اعلام داشت که ما با لجن نمودن زنان ومادران درکشور ایران آنها را نابود می کنیم . بهرحال عربستان مرد اینجور کارها نبود ه ونیست آنان تنها پول واندیشه متحجرشان بدرد عوامل امنیتی صهیونیتها میخورد.
   

آقای اردوغان شما لیاقت رئیس جمهوری ندارید!؟

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا
در طول سالهای حکومتتان که با شگردهائی همراه بود بنظر میرسید که بازیگر مهمی در منطقه هستید .امازمان نشان داد که نه تنها بازیگر قابلی نیستید بلکه خرابگر ماهری هستید .از یک سو چشم به اروپا دوخته اید واز دیگر سو جهان اسلام را ببازی گرفتید . در مخالفت با اسرائیل تا آنجا پیش رفتید که همه گمان رودرروئی را میدادند اما چندی بعد با دریافت مبالغی اندک از خون جوانان پاک خود گذشتید البته در خاطرمان هست که اسرائیل رهبر کردهارا در آفریقا دستگیر وکت بسته تحویل شماداد ولی باز غیرت اسلامی موجب فراموشی شد .بدرخواست دولت هائی هواپیمای روسی را ساقط کردید وقاتل خلبان بیچاره را رها ساختید وبار چندی نگذشت که در آغوش پوتین قرار گرفتید. مزرهای خودرا بسوی داعش جنایتکار گشودید وسود نفتهای ارزان را بجیب زدید باز فیلتان یاد اسد کرد . تا توانستید شیوخ منطقه چاپیدید ویا از ایران باج گرفتید.بارها علیه کردها جنایت کردید وآنان را که خواهان حق خود مختاریند را به گلوله بستید . این بار درسر چه سودائی دارید؟ اقای اردوغان شما بازیگر خوبی نیستید وخون جوانان ترک از هرطرف بردوش شماست . کشور شما مانند همسایه شرقی ما مرکز کودتاست .چرا پیش بینی لازم رانکردید تا ملت ترک این همه خسارت نبینند .وای که قدرت وحکومت کردن چقدر لذت دارد که اینهمه خسارات را باید دید .یا شما خود عامل این کودتا بودید ویا اینکه در دام دیگران افتادید .در هردوحال شما لیاقت ریاست برکشور بزرگ ترکیه را ندارید .ویا لا اقل باردیگر باید ملت ترکیه ادامه کارشمارا تائید کنند.   

اینک نوبت حذف تشریفات است!

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنا م خدا
یکی از اقداماتی که دردولت پیشین باب دندان نظام بود همین سفرهای استانی بود که تحت عنوان یک سفر کاری کلی هزینه بردوش مردم میگذاشت وبعدا معلوم شد که هدف اصلی تحصیل آراء مردم در انتخابات است .همین رویه در دولت تدبیر وامید دنبال میشود وروزی پشیمان خواهیم شد و خواهیم گفت که این هم ازیادگارهای گذشتگان است . اینک که مساله اقتصاد مقاومتی مطرح است چه ضرورتی دارد که رئیس جمهور وبدنبال ایشان روسای دیگر قوا ونهادها سفرهای استانی داشته باشند . با یک اقدام جدی همه این تشریفات را حذف کنید وبا استفاده ازبرنامه تلویزیونی صحبت های خودرا درتهران برای هر منطقه انجام دهید ونمایندگان سه قوه در استانها حضور دارند ومیتوانند بنمایندگی از رئیس جمهور وبقیه افتتاح هارا انجام دهند . ترا بخدا بس کنید مردم خواهان دیدار مسوولان نیستند آنان را در سیما همه روزه می بینند .مردم طالب سخنرانی نیستند منابر در همه جا پابرجاست. اینگونه دیدارها موجب حسادت ها و اختلاف میشود وتعطیلی منطقه را بدنبال دارد. خیلی چیزها از روز اول انقلاب باب شد اما ادامه آن آثار نا مطلوبی بدنبال دارد .شجاعت یک مسوول در این است که قوانین ومقررات وسنتهای نادرست را ازجا برکند وخود بنیان جدیدی برپا کند . سالها سیما کشور گرفتار پخش یا عدم پخش فلان سرود انقلابی بود تا بهرحال تخفیف دادند ودر یک شبکه منتشر کنند . اما ن از سنتهای غلط ودست وپا گیر . انتظار ما از دولت منتخب بیش از اینهاست.   

خون های بهدررفته بندگان خدا

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا
کودتا در سرزمین های خاورمیانه امری غیر عادی نیست وهر چند گاه چنین حوادثی در منطقه ما بویژه درهمسایگان شرقی وغربی ما روی میدهد.وپس از چندی فراموش میشود.اما آنچه برزمین میماند خون بنا حق ریخته مردان وزنانی است که خود نیز نمیداند چرا باید بمیرند؟ عنوان شهید یا ضد انقلاب چه فرقی میکند؟ پدری میرود وخانواده ای متلاشی میشود . 200 نفر درقضیه کودتای دیروز درترکیه ازدست رفتند امروز برخی شهیدند وبرخی ضد انقلاب واگر کودتا پیروز میشد آنانکه شهید ند تبدیل به ضد انقلاب وبقیه عنوان شهید را میگرفتند .بهمین سادگی مرگ آدمی دارای عنوان ملکوتی ویا شیطانی میشود.اما برای چه مردند ؟ برای اینکه گروهی حاکم در اقتدار خود اصرار می ورزند. دیروز همپالگی رئیس جمهور ترکیه درمصر در کودتائی شکست خورد والان پشت میله های زندان است وامروز اوضاع بروفق مراد ایشان است وکودتاچی در پشت میله زندان . در اینجاهم مانند عناوین ضدانقلاب وشهید در مورد رئیس جمهور موفق ترکیه وناموفق مصر مطرح است که کدامیک مردمی ودیگری ضد مردمی است وشاید بهتر بگوئیم هردو غیر مردمی اند چرا که قوای مسلح کشوررا بجان مردم انداختند و عده ای از آن نیروها ومردم کشته شدند .برای نگهداری قدرت وبقای آن چقدر باید خون داد ؟
حضرت امام حسین ع وقتی آگاه شدند که راه گریزی از جنگ نیست همه همت خودرا بکار گرفتند تا خونی اضافی نریزد شاید امام مایل بودند که تنها در مصاف با دشمن کشته شوند که خود این عبارت را فرمودند که آنان مرا میخواهند .بهرحال برخی ویا افزونی از مردم رفتند وآنان که راه خودرا با امام یکی دانستند ماندند واین دنیارا برای حاکمان قدرت پرست باقی گذاشتند.
آیا در جهان ما ویا در منطقه اسلامی ما رهبران کشورها اندکی به مردم کشور خود می اندیشند؟ تا اگر توان اداره کشوررا ندارند ویا مخالفان خودرا قوی می بینند بجای درگیر کردن نیروهای مسلح با مردم خود کنار روند ویا به همه پرسی تن دهند .
چرا این گونه برخوردهارا از غربی ها نمی آموزیم اگر چه پیامبران ومعصومان راه را برای ما نشان داده اند.   

اینک نوبت بازرسی کل کشور است

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

دیوان محاسبا ت که زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است وبر بودجه کشور نظارت دارد نتیجه کامل بررسی وضعیت پرداختی های کلیه مدیرانی که از بودجه دریافتی داشته اند با ریز برگشتی ها ودر صد های دریافتی هارا اعلام کردند . اینک نوبت سازمان بازرسی کل کشور  که زیر مجموعه قوه قضائیه است کلیه دریافتی های سایر نهادها ی خارج از حیطه قوه مجریه را تهیه ومشابه گزارش دیوا ن محاسبات برای مردم اعلام نماید . شاید دیگر چنین پدیده نا مطلوبی در کشور تکرار نشود .مردم منتظر اقدامات دستگاه های نظارتی هستند

http://www.asremrooz.ir/vdchk-nzi23n-zd.tft2.html
   

ای حماس !دست از این دودوزه بازی بردار!

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

سالهاست دولت ایران با حمایت ملت از مردم فلسطین بدولت حماس کمک کرده است که دراین راستا موفقیتهائی هم برای آن منطقه بوجود آمده است .اما ظاهرا این گروه همانند اعراب از حمیت عربی بی بهره نیستند وهر چند گاه مسیر باد را طی میکنند وهر جا که منافعی بدست آید بدانسو میروند .گاهی مصررا برمیگزینند گاهی ترکیه را وگاهی قطر واخیرا عربستان سعودی را .این شیوه رفتار با اسلام منطبق نیست وما مردم ایران اگر عاشق عربیت بودیم قدرتهای عربی را رها نمیکردیم وبسوی یک قلمرو کوچک بیائیم تنها عامل اسلامیت بود که مارا در این مسیر یاری نمود اما بهتر است دیگر حماس از این کشور دست کشیده وبهمان دوستان یادشده بپیوندد . ملت ایران درآمد خودرا از راه نامشروع بدست نمیاورد تا در مسیر اهداف بی در وپیکر آن گروه تلف شود . بهتر است بجای تک نوازی با همان برادران فلسطینی در کرانه باختری کنار آئید وآینده فلسطین را بسازید . دست از بازی با ملت ایران بردارید که ادامه این روش آینده شمارا تیره خواهد نمود .تا کی میتوان ملت ایران را فریفت ؟ ریا کاری ودودوزه بازی بس است.!

 
   

تعظیم شعائر یا تمسخر مردم

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

الحمد لله که صدا وسیمای جمهوری اسلامی در تمامی استانها دارای شبکه استانی ودر همه شهرستانها صدای شهررا دارد واین بسیار مبارک است . اما این تعدد نباید بیهوده وقت مردم را تلف کند وباید درجهت رشد مردم باشد .بنده نمونه ای ازکار زائد وبی دلیل آن سازمان را مورد نقد قرار میدهم تا نظر شما چه باشد.

اذان بزرگترین شعار جهان اسلام است وهرروزه باید در سه نوبت در زمان آغاز وقت نماز در صدا وسیما منتشرگردد. این امر در شهرستانها واستانها کاملا رعایت میشود مثلا در استان گلستان در وقت شرعی اذان اعلام میگردد ودر برخی مراکز شهرهانیز اذان شرعی در صدای آن شهر طنین انداز است .اما در تهران اگر در شبکه 5 که متعلق به مردم استان تهران است اعلام گردد مانند همه استانها کاملا درست است ولی متاسفانه اذان شرعی در همه شبکه های کشوری بدون استثنا منتشر میشود وتازه بعد از اذان نماز جماعتی از آرشیو منتشر میگردد. در نظر بگیرید همه مردمی که در همان زمان در سراسر کشور اذان تهران در شبکه ها منتشر میشود همه الاف این برنامه سیما هستند ونمیدانند که اذان تهران به آنان چه ربطی دارد؟ وتازه درخود تهران همه بینندگان شبکه ها الاف این برنامه اضافی اذانند . اینهمه اتلاف وقت مردم چرا؟آیا یک اذان برای پایتخت کافی نیست؟ مردم دیگر استانها چه گناهی دارند؟ ممکن است گفته شود که چه راه دیگری وجوددارد ؟ شما برنامه های فوتبال جهانی را پی گرفته اید؟ دیدیم که حتی درماه رمضان برنامه فوتبال دنبال شد اما وقت اذان مغرب درزیر برنامه اعلام میشد .خوب این یک راه حل . راه های دیگری هم هست کمی همت میخواهد .پخش 18 بار اذان در 18 شبکه همزمان در کشور امری عاقلانه نیست ومورد تمسخر قرار میگیرد . وقتی یک شعار دینی بیش از اندازه داده شود دیگر آثار مثبت خودرا ازدست میدهد .نمونه آن شعارهای سیاسی است که دیگر رنگ باخته است و بنظر میرسد که مسوولان نیز در حذف آنها در مانده اند . برای انجام هر امری درست شجاعت لازم است
   

نصیحتی مشفقانه به دولت فرانسه!

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

باز خبری هولناک از عبور کامیونی درطول 4 کیلومتر ازروی مردم که تا کنون صدتن کشته شده اندجهان را در شگفتی وماتم فرو برد . چرا مردم فرانسه وبخصوص پاریس دچار چنین حوادث دلخراشی میشوند؟ حقیقت اینستکه دیگر خسته شدیم ازبسکه گل برخون های ریخته برزمین گذاشتیم .ما خود درایران پس از 30 سال ازپایان جنگ هنوز پیکرهای سربازانمان را بدرقه میکنیم.در کشوری که مهد آزادی است آیا راه حلی برای جلوگیری از این گونه حوادث پیدا نشده است؟بنده یک راه حل برای حل این مشکل پیدا کرده ام.

بیشتر این حوادث فعلا بنام داعش یا باصطلاح شما دولت اسلامی صورت می پذیرد.در کشوری که مهد آزادی است وبه سازمانهای تروریستی مانند مجاهدین خلق وصهیونیستها وهمجنسگرایان اجازه فعالیت وکارناوال میدهد چرا به داعش اجازه نمیدهد تا آزادانه کارناوال خودرا برپا کند؟شاید دیگر دست بجنایت نزند .ممکن است بگویند که این سازمان تروریستی است . مگر مجاهدین خلق تروریست نبودند بدتر از داعش خوب شما داعش را هم از لیست درآورید ومشکل را حل کنید.بخدا این تروریستهای اروپائی که دست پرورده همان مساجد جاسوسی در اروپاست دوکشور عراق وسوریه را نابود کردند وانرژی ما ایرانیهارا هم کاسته اند .آنها را به وطن خود باز گردانید واجازه فعالیت سیاسی به آنها بدهید بگذارید درآن کشور آزاد آنها نیز جامعه ای خود مختار داشته باشند. تازه میتوانید از موسسه گینس دعوت کنید تا رکوردهای  فرزندان دست پرورده خودرا به ثبت برسانند مثلا کدامیک بیشتر گردن زدند ؟ریش کدامیک بلندتر است ؟کدامیک بیشترین تجاوز ودزدی را کرده اند؟ ظاهرا طبق اعلام سیا بیشتر اطلاعات موجود دررایانه های آنان فیلمهای سکسی بوده است .پس کدامیک در جبهه های نبرد حق علیه باطل برفیق هم سنگر خود بیشترین تجاوز راکرده اند؟

اینها کلی موجب رونق گینس میشود وشما هم مهد آزادی را همچنان حافظید . دیگر بس است ما بعد از این باور نمیکنیم که این جنایات بدون آگاهی شما رخ دهد . وقتی القاعده میتواند 5 هواپیمارا در آسمان ایالات متحده برباید قطعا در مرحله بعد داعش با هواپیما به مردم روی زمین حمله میکند وچه فاجعه ای خواهد شد .عجله کنید فرزندان خودرا فرا خوانید وملت ماراهم از دست آنان آزاد سازید.

البته بد نیست از موزه مادام توسو بخواهید مجسمه ای از ابوبکر البغدادی تهیه کنند وکنار رهبران اروپائی قرار دهند.
   

مقایسه دوتصمیم بزرگ در حیات جمهوری اسلامی ایران

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

بنام خدا

بازار کلیپ سخنرانی ونوشتار در همه جا علیه برجام وعدم توفیقات درآن داغ است .گرچه برخی از اینها جنبه داخلی داشته وبرای گرم کردن تنور انتخابات سال آتی است اما برخی ناجوانمردانه عمل میکنند وآن هم بوسیله عناصری که خودرا مقید به انقلاب ولایت ودین میدانند. ایرادی نیست جامعه آزاد محصول دوران رئیس جمهور منتخب را پاس میداریم وهمه آزادانه آنچه دردل دارند بنویسند.

اما بنده تصمیم دارم دو اقدام بسیار مهم در نظاممان را با هم مقایسه ای بکنم تا براهمیت برجام پی ببریم

در سالهای اول انقلاب دشمن به کشور ما تجاوز کرد و بخشی از سرزمین مارا اشغال نمود. ملت ایران در جهت بیرون راندن دشمن بسیار جانانه همت کرد اما آنچه مهم بود خروج از این بن بستی بود که دشمنان ما برای ما چیده بودند.اگرچه تجاوز بوسیله صدام آغاز شده بود وسخن ما درسازمان ملل مقبول بود اما براحتی نمیتوانستیم از این بلیه طولانی کشورمان را بیرون بیاوریم .بودند کسانیکه اهل ادامه جنگ بودند چون نفعشان درآن بود اما امام راحل در یک تصمیم شجاعانه دولت وقت را مامور حل این معضل نمودند وسرانجام با درایت سیاستمداران آن دوران واقدام شجاعانه امام این امر پایان یافت وملت ما سربلند از دوران دفاع مقدس بیرون آمد .البته بودند کسانیکه براین آقدام شجاعانه ایراد بگیرند ومثلا بگویند که کلی خسارت دیدیم وچیزی نگرفتیم.

20 سال پیش این بار جنگ دیگری آغاز شدو بمرور جامعه جهانی حملات خودرا علیه ملت ایران آغاز نمود .این بار برخلاف دفعه قبل که آغاز گر جنگ صدام بود ودفاع ما برحق ظاهرا آغاز گر این جنگ ما بودیم که در خفا اقداماتی علیه مقررات بین المللی آغاز کرده بودیم وبهر دلیل بهانه ای بدست دشمن دادیم .این جنگ بسیار طولانی تر از دفاع مقدس شد وکشور ما تحت تحریمات شدید قرار گرفت وچاره ای نبود تا اقتصاد خودرا با شیوه های نا مناسب دنبال کنیم .بیشترین ضربه هارا خوردیم ودستمان کوتاه بود تا اینکه ملت ایران با انتخاب دولتی جدید واجازه شجاعانه رهبری برای حل مشکل سرانجام موفق شدیم این جنگ نابرابر وظالمانه را نیزپایان دهیم.

در جنگ اول برنده ما بودیم چرا که متجاوز صدام بود اما در جنگ دوم ما بظاهر آغاز گر بودیم ولذا دستمان خالی بود  ولی با درایت دولت منتخب توانستیم در این جنگ دوم هم سربلند بیرون آئیم .اینک میتوانیم ببینیم که کدامیک از دو نبرد وجدال بین المللی مهمتر بوده است؟

دفاع 8 ساله با خسارات جانی ومالی ویا یورش 20 ساله با تحریمات کمر شکن وعقب ماندگی . آنچه در تاریخ ماند دوچهره اصلی در این بحرانها بود دولت وسیاستمداران دوره دفاع مقدس برهبری امام راحل ودولت منتخب وسیاستمداران آن برهبری نظام.

این موفقیت ها درکارنامه آنان ثبت است واینگونه تحلیل های آبکی ویا اباطیل تنها موجب عرض بری آنان وزحمت ملت ایران است.
   

صفحه 1 از 64

<< ابتدا < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>
Trykkeri kontorstole Renault
seo konference CMS